Manual d'ús

2.4.4.11.6. Signes d'interrogació

Els signes d’interrogació serveixen per marcar l’entonació de les oracions interrogatives.

En els textos orals és recomanable posar el signe d’obertura i el de tancament, encara que l’oració sigui curta, per assegurar una entonació correcta.

En els textos escrits només posem el signe d’obertura quan l’oració és llarga i complexa o quan la interrogació només afecta una part de l’oració.

Text escrit Text oral
ETA vol deixar realment la lluita armada? ¿ETA vol deixar realment la lluita armada?
¿Tenim elements suficients per pensar que en aquests moments ETA vol deixar realment la lluita armada?
Tenint en compte les circumstàncies que concorren en aquests moments, ¿es pot pensar que ETA vol deixar realment la lluita armada?
TEMES:
LlenguaLlenguatgeQualitatMaterial informatiuRigor
Anar al contingut