Manual d'ús

2.4.6.1.4.2. Pronúncia de les sigles

En general, diem les sigles en català, i també els numerals que continguin, independentment de la llengua en què s'hagin creat.

Sigla Forma desplegada Pronúncia
M-19

Moviment 19 d'abril

[forma original: Movimiento 19 de abril]

ÉMa DINÒU

Llegim lletra per lletra les sigles que no contenen vocals, articulant bé el nom català de cada lletra.

     
Escrivim No pronunciem Pronunciem
GPS

KHEPEÉSSE [χepeése]
(a la castellana)
JEPaÉSSa [ʒépəésə]
(amb neutralització incorrecta)

JÉ PÉ ÉSSa [ʒepeésə]
(en català)
PSC

PESSESSÉ [pesesé] (sense neutralització)

PESSETHÉ [peseθé] (a la castellana)

PÉ ÉSSa SÉ [peesəsé]
(en català)
BBC

BEBETHÉ [beβeθé] (a la castellana)

BIBISÍ [biβisí] (a l'anglesa)

BÉ BÉ SÉ [beβesé] (en català)
KGB KAKHEBÉ [kaχeβé] (a la castellana) KÀ JÉ BÉ [kaʒeβé]
(en català)

 

Els acrònims, sigles que contenen vocals, els llegim gairebé com una paraula catalana normal.

     
Escrivim No pronunciem Pronunciem
GEO

KHÉO [χéo] (a la castellana)

JÉO [ʒéo]
(amb el so de la g catalana
i la o sense neutralitzar)

UNICEF

UNITHÉF [uniθéf] (a la castellana)

UNISSÈF [unisέf]
(amb el so de la c catalana
i amb la e oberta)

INCASÒL

INCaZÒL [iŋkəzɔ́l]
(amb la s sonora)

INCaSSÒL [iŋkəsɔ́l]
(amb la s sorda)

En algunes sigles combinem la lectura lletrejada amb la sil·làbica. En altres, hi afegim una vocal de suport.

 
Escrivim Pronunciem
CSIC SÉ SíC [sésík]
MNAC MaNÀC [mənák]
TEMES:
RigorQualitatMaterial informatiuLlenguatgeLlengua
Anar al contingut