1. Guia editorial

1.1.2.5.4. Paritat i equilibri de gènere

Vetllem per la igualtat entre dones i homes i reflectim en els nostres continguts i la nostra projecció pública una presència equilibrada dels dos sexes.

Evitem els estereotips de gènere i el llenguatge sexista.

Etiquetes: