El Consell del Baix Camp presenta una eina informàtica que facilita als municipis la redacció dels plans locals de joventut

Reus.- L'Oficina de Serveis a la Joventut del Consell Comarcal del Baix Camp organitza la sessió pràctica 'L'EDE: una eina per a l'anàlisi de la realitat juvenil', que pretén donar a conèixer i posar en pràctica les utilitats que el programa ofereix en la redacció dels plans locals de joventut. L'EDE és una eina informàtica realitzada per l'Observatori de la Joventut de la Generalitat per facilitar als municipis la redacció de la diagnosi sobre la situació del col·lectiu jove a cada municipi. A partir d'aquest treball es redacta el pla local de joventut on s'inclouen les línies d'actuació a realitzar a nivell local.
El Consell del Baix Camp presenta una eina informàtica que facilita als municipis la redacció dels plans locals de joventut

El Consell del Baix Camp presenta una eina informàtica que facilita als municipis la redacció dels plans locals de joventut

Reus.- L'Oficina de Serveis a la Joventut del Consell Comarcal del Baix Camp organitza la sessió pràctica 'L'EDE: una eina per a l'anàlisi de la realitat juvenil', que pretén donar a conèixer i posar en pràctica les utilitats que el programa ofereix en la redacció dels plans locals de joventut. L'EDE és una eina informàtica realitzada per l'Observatori de la Joventut de la Generalitat per facilitar als municipis la redacció de la diagnosi sobre la situació del col·lectiu jove a cada municipi. A partir d'aquest treball es redacta el pla local de joventut on s'inclouen les línies d'actuació a realitzar a nivell local.