Cristina Morató, delegada del Centre d'Acolliment Lingüístic: 'Si als immigrants els parléssim en català, veurien la necessitat d'aprendre'l'

Barcelona.- Cristina Morató és delegada del Centre d'Acolliment Lingüístic i per les seves aules l'any 2007 van passar 14.085 alumnes per cursar el primer nivell de català. La seva professió l'ha convertit en una veu acreditada per parlar de la necessitat que tenen els nouvinguts d'aprendre el català. Segons Morató, la gent autòctona no utilitza massa sovint el català per adreçar-se als immigrants i aquesta és la primera causa que els impulsa a pensar que la única llengua indispensable és el castellà. Morató explica per l'ACN en què consisteix la seva feina i quins objectius hi ha al darrera.
Cristina Morató, delegada del Centre d'Acolliment Lingüístic: 'Si als immigrants els parléssim en català, veurien la necessitat d'aprendre'l'

Cristina Morató, delegada del Centre d'Acolliment Lingüístic: 'Si als immigrants els parléssim en català, veurien la necessitat d'aprendre'l'

Barcelona.- Cristina Morató és delegada del Centre d'Acolliment Lingüístic i per les seves aules l'any 2007 van passar 14.085 alumnes per cursar el primer nivell de català. La seva professió l'ha convertit en una veu acreditada per parlar de la necessitat que tenen els nouvinguts d'aprendre el català. Segons Morató, la gent autòctona no utilitza massa sovint el català per adreçar-se als immigrants i aquesta és la primera causa que els impulsa a pensar que la única llengua indispensable és el castellà. Morató explica per l'ACN en què consisteix la seva feina i quins objectius hi ha al darrera.