Tots els partits judicials catalans utilitzen la via telemàtica en les tramitacions amb els procuradors

Barcelona (ACN).- El Departament de Justícia ja ha implantat la via telemàtica a tots els partits judicials catalans per fer la tramitació amb els procuradors. El sistema telemàtic anomenat LexNET s'utilitza en els jutjats de primera instància, instrucció, mercantils i els dedicats a la violència contra la dona. Aquest sistema va començar de forma pilot l'estiu de l'any 2007 als partits judicials de Tarragona, Reus i Lleida, i després s'ha introduït de forma esglaonada a la resta de partits judicials. Enguany aquest sistema es posarà en marxa als jutjats contenciosos administratius catalans, així com el gabinet jurídic de la Generalitat, els advocats de l'Estat i les sales civils de les Audiències.
Tots els partits judicials catalans utilitzen la via telemàtica en les tramitacions amb els procuradors

Tots els partits judicials catalans utilitzen la via telemàtica en les tramitacions amb els procuradors

Barcelona (ACN).- El Departament de Justícia ja ha implantat la via telemàtica a tots els partits judicials catalans per fer la tramitació amb els procuradors. El sistema telemàtic anomenat LexNET s'utilitza en els jutjats de primera instància, instrucció, mercantils i els dedicats a la violència contra la dona. Aquest sistema va començar de forma pilot l'estiu de l'any 2007 als partits judicials de Tarragona, Reus i Lleida, i després s'ha introduït de forma esglaonada a la resta de partits judicials. Enguany aquest sistema es posarà en marxa als jutjats contenciosos administratius catalans, així com el gabinet jurídic de la Generalitat, els advocats de l'Estat i les sales civils de les Audiències.