El secretari de la Fundació Escola Cristiana, nou director de les escoles concertades

L'ha nomenat el Consell de Ministres de divendres
El secretari de la Fundació Escola Cristiana, nou director de les escoles concertades

El secretari de la Fundació Escola Cristiana, nou director de les escoles concertades

L'ha nomenat el Consell de Ministres de divendres
Redacció Actualitzat
Entrada a la seu del departament d'Ensenyament, a Barcelona

Entrada a la seu del departament d'Ensenyament, a Barcelona

El consell de ministres d'aquest divendres ha nomenat Miquel Mateo, fins ara secretari general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya director general de centres concertats i centres privats. El càrrec estava vacant després que l'aleshores consellera, Clara Ponsatí, decretés el cessament de l'anterior titular, Miquel Garcia, el passat 10 d'octubre. Aquesta era l'única vacant a l'organigrama del departament d'Ensenyament.

Mateo va estudiar a l'Escola Pia Sant Antoni, a Barcelona, i és Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona (UB) i en Dret per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Advocat en exercici, va ocupar l'Assessoria Jurídica de la FECC i fa dos anys en va ser nomenat secretari general adjunt. Mateo havia participat també a la comissió negociadora del conveni col·lectiu d'ensenyament privat a Catalunya.

Segons l'organigrama del departament d'Ensenyament, entre les funcions de la direcció general de centres concertats i privats hi ha: dirigir l'autorització, modificació de l'autorització i cessament dels centres privats, gestionar l'accés al règim de concerts educatius i efectuar les propostes corresponents dels centres privats que han de formar part del Servei d'Educació de Catalunya, dirigir, coordinar i supervisar el règim econòmic i el pagament delegat dels centres privats concertats, coordinar i executar les competències del Departament en relació amb l'atorgament de subvencions, ajuts i altres prestacions als centres privats i impulsar mecanismes de foment de les inversions en ampliacions, millores, reformes i nova construcció d'edificis destinats a centres privats concertats, preferentment en zones socioeconòmiques desfavorides.