Públic

INSCRIPCIONS PER VENIR DE PÚBLIC A LA MARATÓ

Durant el mes de novembre, informarem de què cal fer per a participar com a públic en La Marató 2019, que es farà el diumenge 15 de desembre.