PROJECTES FINANÇATS:
DIABETIS I OBESITAT

cartell MaratóA l'edició 2015, dedicada a la diabetis i l'obesitat, s'hi van presentar 136 projectes, que van ser avaluats per 65 científics d'àmbit internacional especialistes en aquesta matèria en funció de la seva qualitat, metodologia i rellevància. La gestió de l'avaluació la va dur a terme l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, del Departament de Salut.
Per a conèixer el procés i l'exposició dels resultats de d'avaluació dels projectes de recerca presentats en aquesta convocatòria, feu clic aquí.
D'acord amb la proposta de la Comissió Assessora Científica de la Fundació La Marató de 3Cat, el Patronat va acordar distribuir 8.360.821 € entre els 33 projectes de recerca científica d'excel·lència següents:

El control del pes i la reducció de l'obesitat a través de la intervenció de la dieta i l'activitat física en les supervivents de càncer de mama

 • Dr. Antonio Agudo Trigueros
  Institut Català d'Oncologia - IDIBELL Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge IDIBELL
Finançament: 195.666,92 €

Lipotoxicitat i malaltia microvascular: contribució al dany miocàrdic en models clínics i animals de diabetis

 • Dra. Núria Alonso-Pedrol
  IIGTiP Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol
 • Dr. Josep Julve Gil
  IRHSP Institut de Recerca Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Finançament: 269.902,50 €

Apuntant cap a les causes genètiques de la diabetis a través de la teràpia gènica: Aproximacions terapèutiques per MODY

 • Dra. Fàtima Bosch Tubert
  Centre de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica - Universitat Autònoma de Barcelona
 • Dr. Steve Brown
  Medical Research Council - Oxfordshire
 • Dr. Martin Hrabe de Angelis
  Helmholtz Center Munich, German Research - Neuherberg
Finançament: 300.000 €

Crononutrició i cronotipus i la seva relació amb l'obesitat i la diabetis tipus II

 • Dra. Paula Jakszyn
  Institut Català d'Oncologia - IDIBELL Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge IDIBELL
Finançament: 199.862,50 €

Control sistèmic i teixit-específic per receptors nuclears de la resistència a la insulina induïda per l'obesitat

 • Dra. M. del Carmen Caelles Franch
  Facultat de Farmàcia - Universitat de Barcelona
 • Dra. Annabel Valledor Fernández
  Facultat de Biologia - Universitat de Barcelona
 • Dra. Mercedes Ricote Pacheco
  CNIC Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III - Madrid
Finançament: 400.000 €

Paper dels microRNAs alliberats i exosomials, inflamatoris i associats a la diabetis (REx-MIDAs), en la memòria metabòlica endotelial

 • Dr. Antonio Ceriello
  IDIBAPS Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer
Finançament: 199.375 €

Teràpia gènica combinada per corregir l'estrés oxidatiu i de reticle en neuropatia diabètica de tipus 2

 • Dr. Miguel Chillón Rodríguez
  Institut de Neurociències - Universitat Autònoma de Barcelona
Finançament: 199.664,56 €

Scores poligèniques de risc en la diabetis tipus 2: modulació per l'obesitat i la intervenció dietètica en la incidència de diabetis i malalties cardiovasculars

 • Dra. Dolores Corella Piquer
  Facultat de Medicina - Universitat de València
Finançament: 199.998,28 €

Prevenció de la Diabetis-Translació a l'atenció primària d'una intervenció factible i cost-efectiva sobre l'estil de vida per reduir l'impacte social de la diabetis tipus 2. El projecte DP-TRANSFERS

 • Dr. Bernardo Costa Pinel
  IDIAP Institut d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol - Reus
Finançament: 74.389,38 €

Circuits cel·lulars sintètics encapsulats per restablir control glicèmic en diabetis mellitus tipus 1

 • Dr. Rubén Díaz Naderi
  Hospital Sant Joan de Déu - Esplugues de Llobregat
 • Dr. Francesc Posas Garriga
  Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona
 • Dr. Gorka Orive Arroyo
  Facultad de Farmacia - Universidad del Pais Vasco
Finançament: 399.980 €

Modelatge de l'estructura cromosòmica tridimensional en les cèl·lules beta per identificar mecanismes genètics de la diabetis tipus 2

 • Dr. Jorge Ferrer Marrades
  IDIBAPS Institut d'Investigació Biomèdica August Pí i Sunyer
 • Dr. Marc A. Martí-Renom
  Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica - CRG Centre de Regulació Genòmica
 • Dr. José Luis Gómez Skarmeta
  Centro Andaluz de Biología de Desarrollo - CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Finançament: 350.000 €

Identificació de mediadors moleculars de la senyalització de l'intestí vers la sensibilització a la insulina i el “browning” del teixit adipós: paper de LBP i FGF15/19

 • Dra. Marta Giralt Oms
  Facultat de Biologia - Universitat de Barcelona
 • Dr. José María Moreno Navarrete
  Hospital Dr. Josep Trueta - IDIBGi Institut d'Investigació Biomèdica de Girona
Finançament: 299.625 €

El glucogen hepàtic, una nova diana per tractar la diabetis i l'obesitat

 • Dr. Joan J. Guinovart Cirera
  IRBB Institut Recerca Biomèdica de Barcelona
Finançament: 200.000 €

Malaltia d'Alzheimer preclínica, diabetis mellitus tipus 2 i obesitat. Efectes de la cirurgia bariàtrica: un estudi multimodal

 • Dra. Amanda Jiménez Pineda
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
 • Dr. Rafael Blesa González
  IRHSP Institut de Recerca Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Finançament: 299.937,50 €

L'impacte del metabolisme energètic en les modificacions epigenètiques derivades de la combinació de diabetis i obesitat

 • Dr. Jorge Joven Maried
  IISPV Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili - Reus
Finançament: 199.420 €

Entrenament en funció executiva en obesitat infantil: tria de menjar, qualitat de vida i connectivitat cerebral (TOuCH)

 • Dra. María Ángeles Jurado Luque
  Institut de Neurociències - Universitat de Barcelona
Finançament: 186.216,25 €

Reducció de l'obesitat: teràpia anti-S6K1

 • Dra. Sara Catherine Kozma
  IDIBELL Institut d'Investigació Biomèdical Hospital Univesitari de Bellvitge
Finançament: 200.000 €

Intervenció educativa en escolars per fer front a l'obesitat i promoure la salut cardiovascular en adolescents espanyols: un assaig controlat i aleatoritzat per grups

 • Dra. Rosa Maria Lamuela Raventós
  Facultat de Farmàcia Universitat de Barcelona - Fundació Bosch i Gimpera
 • Dra. Gloria Santos Beneit
  Foundation for Science, Health and Education Fundación She - Barcelona
 • Dr. Juan Miguel Fernández Alvira
  CNIC Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III - Madrid
Finançament: 399.728,75 €

Inhibició selectiva de macròfags inflamatoris de teixit adipós obès per al tractament de la diabetis de tipus 2 associada a l'obesitat

 • Dra. Cristina López Rodríguez
  Facultat de Ciències de la Salut i Vida - Facultat Pompeu Fabra
 • Dr. Ángel Luis Corbi López
  Centro de Investigaciones Biológicas - CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Finançament: 300.000 €

Estudi de noves dianes moleculars en models preclínics d'obesitat

 • Dra. Elena Martín Garcia
  Laboratori de Neurofarmacologia - Universitat Pompeu Fabra
 • Dra. Mara Dierssen Sotos
  CRG Centre de Regulació Genòmica
 • Dr. Emmanuel Valjent
  Institut de Génomique Fontionnelle INSERM - Montpellier
Finançament: 398.646,39 €

Entorn urbà i obesitat infantil a Catalunya (ECHOCAT)

 • Dra. Vrijheid Martine
  Institut de Salut Global de Barcelona
 • Dra. Talita Duarte Sallés
  IDIAP Institut d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol - Reus
Finançament: 299.945,75 €

Patrons dietètics amb guany de pes i la incidència d'obesitat a l'edat de 4 i 7 anys que participen en una cohort de naixement d'Espanya

 • Dra. Eva María Navarrete Muñoz
  CIBER Facultad de Medicina - Universidad Miguel Hernández Alacant
Finançament: 41.323,75 €

Rellevància del clúster miR-424(322)/503 en el desenvolupament d'un teixit adipós hiperplàsic

 • Dr. Francisco José Ortega Delgado
  Hospital Dr. Josep Trueta - IDIBGi Institut d'Investigació Biomèdica de Girona
 • Dr. David Llobet Navas
  IDIBELL Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge
Finançament: 299.875,85 €

Les xarxes reguladores en cis de les cèl·lules beta i la diabetis tipus 1

 • Dr. Lorenzo Pasquali
  HUGTiP Institut d'Investigació Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Finançament: 200.000 €

La sobrecàrrega de cossos lipídics promou la patogènesi i la progressió de la diabetis tipus 2: identificació de noves dianes terapèutiques i aplicació de teràpies millorades

 • Dr. Albert Pol Sorolla
  IDIBAPS Institut d'Investigació Biomèdica August Pí i Sunyer
Finançament: 199.920 €

Regulació de l'activitat mitocondrial com a estratègia terapèutica per a l'obesitat i la diabetis de tipus 2*

 • Dr. Wifred Ricart Engel
  Hospital Dr. Josep Trueta - IDIBGi Institut d'Investigació Biomèdica de Girona
 • Dr. Julián Aragonés López
  Instituto de Investigación Sanitaria - Hospital Universitario de La Princesa Madrid
 • Dra. Marta Camps Camprubí
  Facultat de Biologia - Universitat de Barcelona
* En el Patronat del 18 de maig del 2017, es va acordar ampliar el finançament d'aquest projecte amb 163.303, 63 €, procedents del projecte del Dr. Pau Serra, un cop l'investigador i el centre de recerca van renunciar al seu finançament. D'aquesta manera, el projecte liderat pel Dr. Ricart rebrà el 100% del finançament sol·licitat. La diferència fins els 200.000€ assignats al projecte del Dr. Serra, es destinarà a finalitats fundacionals de recerca i sensibilització.
Finançament: 230.946,37 €

Activació del teixit adipós marró i reducció de la ingesta mitjançant la modulació de la carnitina palmitoiltransferasa 1 per lluitar contra l'obesitat

 • Dra. Dolors Serra Cucurull
  Facultat de Farmàcia - Universitat de Barcelona
 • Dra. Núria Casals Ferré
  Facultat Medicina i Ciències de la Salut - Universitat Internacional de Catalunya
Finançament: 250.000 €

Avaluació de la resposta en pacients amb diabetis tipus 1 a nanomedicines amb pMHC classe II en ratolins humanitzats*.

 • Dr. Pau Serra Devecchi
  IDIBAPS Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer IDIBAPS IDIBAPS Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques A. Pi i Sunyer IDIBAPS Barcelona
* L'investigador i el centre de recerca d'aquest projecte han renunciat al finançament de la Fundació La Marató de 3Cat. En el Patronat del 18 de maig del 2017, es va acordar que l'import d'aquest projecte servirà per finançar la totalitat del projecte “Regulació de l'activitat mitocondrial com a estratègia terapèutica per a l'obesitat i la diabetis de tipus 2”, coordinat pel Dr. Wifred Ricart Engel, de l'Hospital Dr. Josep Trueta - IDIBGi Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, que no havia pogut ser finançat al 100% per falta de recursos econòmics. La diferència fins els 200.000€ es destinarà a finalitats fundacionals de recerca i sensibilització.
Finançament: 200.000 €

Administració tòpica ocular de GLP-1: Una nova estratègia per al tractament de la retinopatia diabètica

 • Dr. Rafael Simó Canonge
  VHIR Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d'Hebron
Finançament: 199.820 €

Prevenció i reversió de la malaltia de fetge gras no alcohòlic (NAFLD) entre pacients obesos mitjançant intervenció nutricional i d'activitat física personalitzada

 • Dr. Josep Antoni Tur Marí
  Facultat de Ciències - Universitat de les Illes Balears
Finançament: 199.375 €

Anàlisi global de l'activitat kinasa en teixit adipós per trobar diferències moleculars entre subjectes obesos metabòlicament sans i obesos diabètics. Descobriment de noves dianes terapèutiques

 • Dr. Joan Vendrell Ortega
  Hospital Universitari Joan XXIII - Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili Reus
 • Dr. Lluís Fajas Coll
  Faculté de Biologie et de médecine - Université de Lausanne
Finançament: 300.000 €

Una nova esperança per a la diabetis tipus 1: nanoteràpia per parar l'autoimmunitat combinada amb regeneració de cèl·lules beta

 • Dra. Marta Vives Pi
  HUGTiP Institut d'Investigació Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Finançament: 197.797,50 €

Avaluació dels canvis microvasculars de la xarxa vascular perifoveal mitjançant l'angiografia per tomografia de coherència òptica (OCT-A) en la diabetis mellitus (DM) tipus I

 • Dr. Javier Zarranz Ventura
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 169.403,75 €

Mecanismes responsables de la deficient capacitat de diferenciació de les cèl•lules mare derivades del teixit adipós en l'obesitat

 • Dr. Antonio Zorzano Olarte
  IRBB Institut Recerca Biomèdica de Barcelona
 • Dra. Sonia Fernández Veledo
  Hospital Universitari Joan XXIII - Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili Reus
Finançament: 300.000 €
Anar al contingut