Diabetis

La diabetis, malaltia crònica produïda per un escàs o nul aprofitament del sucre que necessita l'organisme, és considerada una de les 4 malalties no contagioses amb més impacte en la salut pública. De fet, segons l'OMS, la diabetis tipus 2 constituirà una de les epidèmies del segle XXI, i es calcula que l'any 2015 el nombre de persones afectades a Catalunya serà de prop de 500.000.

L'any 1998, La Marató de TV3 va estar dedicada a la diabetis i altres malalties metabòliques. Els fons recaptats durant les 14 hores de programa van impulsar un total de 37 projectes de recerca sobre aquest conjunt de malalties, que van permetre avançar en la prevenció, tractament i qualitat de vida dels malalts.

 

Les dades

  • Data d'emissió: 20 de desembre del 1998
  • Durada: 14 hores
  • Presentadors: Xavi Coral, Esther Romero, Antoni Bassas, Fina Brunet, Ramon Pellicer, Mari Pau Huguet, Jordi González i Josep Puigbó.
  • Línies telefòniques: 700
  • Marcador: 3.945.421 €

Anar al contingut