Marc de referència

El Consell de Govern aprova el "Manual d'ús" de la CCMA

El document desenvolupa els principis i directrius recollits a la "Guia editorial" i en concreta l'aplicació a les diferents plataformes.

El Consell de Govern ha aprovat avui el "Manual d'ús", la tercera i última part del "Llibre d'estil" de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). El document desenvolupa els principis i directrius recollits a la "Guia editorial" i en concreta l'aplicació a les diferents plataformes, tant pel que fa la producció com a la difusió de continguts. La vocació del "Manual d'ús" és ser una eina de treball útil en l'exercici diari dels professionals de TV3 i Catalunya Ràdio. Està pensat per esvair dubtes, resoldre conflictes deontològics, periodístics o lingüístics, i també aportar marcs de referència a l'hora de prendre decisions, sempre amb l'objectiu final de complir el mandat de servei públic.

Amb aquest document es completa el "Llibre d'estil" de la CCMA, que es compon de dues parts més: la "Guia editorial", que es va aprovar al juliol del 2010 i recull els valors i principis de funcionament dels mitjans de la Corporació, i el portal lingüístic ésAdir, que des del 2006 recull els criteris que al llarg dels anys han consolidat un model de llengua basat en la correcció i l'adequació. Així doncs, el conjunt del "Llibre d'estil" estableix el marc editorial i lingüístic i les normes periodístiques, ètiques i professionals dels diversos mitjans que integren la CCMA: televisió, ràdio, internet i altres plataformes. Recull els valors de servei públic i de compromís amb la societat, atenent la seva diversitat i complexitat i tenint una cura especial amb les minories i la infància.

El "Llibre d'estil" de la CCMA és una eina de treball per als professionals de TV3 i Catalunya Ràdio i, alhora, és obert a tota la professió periodística i a la societat catalana. És disponible a internet i accessible a tota la ciutadania, fàcil de consultar i connectat a altres textos de referència gràcies a una arquitectura d'enllaços hipertextuals tant interns com externs. Resultat de més de dos anys de feina, recull els valors dels 28 anys d'experiència dels professionals de les empreses de la CCMA, que han participat activament a elaborar-lo.

El "Manual d'ús" es podrà consultar a partir de demà a través del web de la CCMA o directament a http://www.ccma.cat/llibredestil

Els continguts del "Manual d'ús"

El "Manual d'ús" s'estructura en quatre grans parts. En la primera, dedicada als continguts, s'estableixen els principis que cal seguir en els diferents gèneres o formats: informació general, esports, entreteniment i ficció, infantils i juvenils, la música, els culturals i divulgatius, i els documentals. S'hi recullen criteris com ara els de selecció, obtenció i tractament de la informació, i es determina quin és el paper dels periodistes. També s'hi detallen els marcs d'actuació per als diversos formats informatius (notícies, cròniques, entrevistes, debats, tertúlies, transmissions esportives...), atenent les especificitats de cada plataforma i partint de l'objectivitat, la imparcialitat, el rigor, l'equilibri i la diversitat com a valors bàsics.

També són fonamentals la qualitat, la innovació i el compromís de difondre continguts constructius en l'entreteniment. Aquest és un element comú a tots els gèneres, però especialment important en els infantils i juvenils, que han de tenir una cura especial dels valors que difonen i el codi ètic amb què es regeixen.

La segona part se centra en la difusió i té apartats específics per a cadascuna de les plataformes: televisió, ràdio i mitjans interactius. Pel que fa a l'emissió televisiva, s'hi tracten aspectes com ara la imatge de la cadena, la sonorització o l'escenografia, el vestuari i la caracterització. La realització radiofònica, amb el tractament dels diferents elements que la componen, ocupen bona part de la secció dedicada a la ràdio, que també s'ocupa, entre d'altres, de la qualitat de les emissions o del directe, el fals directe i els programes gravats. Pel que fa a la difusió dels mitjans interactius, no es limita a establir les pautes per als portals i webs, sinó que també s'hi inclouen els dispositius mòbils i les xarxes socials. Aquesta segona part també consta d'un apartat final sobre la relació amb l'audiència, que en defineix tant la participació com l'atenció.

La perspectiva i els tractaments són l'objecte de la tercera part del "Manual d'ús". Establir un punt de vista propi pel que fa al país i al territori o determinar les referències geogràfiques són punts que s'hi tracten. La perspectiva de gènere, la intervenció de menors, el paper de joves i grans en els continguts, o de persones amb discapacitat, també s'hi inclouen. A més, hi tenen un espai propi el tractament de la salut i la malaltia i la informació policial i judicial, així com la immigració i el fet religiós.

L'última part tracta l'ús de la llengua i estableix el model d'estàndard. S'hi detallen les garanties de qualitat i s'hi donen les claus dels textos informatius, des de l'estructura fins a la tria de paraules i recursos expressius, o el tractament de les xifres. També s'hi determina el model de locució, amb indicacions generals i directrius a l'hora de pronunciar altres llengües. A més, hi ha un apartat sobre les convencions gràfiques en textos orals i escrits.
Anar al contingut