Paraules d'amor

Concurs 'Catalunya s'estima'

El programa "Divendres" vol premiar el romanticisme dels seus espectadors i proposa el concurs "Catalunya s'estima", coincidint amb la festivitat de Sant Jordi. Pots guanyar un viatge a París per a dues persones!

Bases concurs: "Catalunya s'estima"

El programa "Divendres" vol premiar el romanticisme dels seus espectadors i proposa un concurs, coincidint amb la festivitat de Sant Jordi.


Requisits i mecànica:

El concurs està adreçat a la participació dels espectadors del programa "Divendres", que hauran d'enviar declaracions d'amor a l'adreça de correu electrònic dv@tv3.cat i per correu postal ordinari a l'apartat 111 de Sant Joan Despí (codi postal 08970), i també via Twitter, a l'etiqueta  #catalunyasestima

Les declaracions d'amor han d'anar adreçades necessàriament a una altra persona i ha de constar qui les fa.


Es valorarà la qualitat literària del text, l'originalitat, l'emotivitat i la brevetat.
Cada dia, entre el 10 i el 20 d'abril es llegirà durant el programa i en directe una de les declaracions rebudes, i s'indicarà el nom de l'autor i la persona a qui va adreçada.

Un jurat de prestigi, designat per la direcció del programa, n'escollirà el text guanyador d'entre totes les propostes rebudes i també el llegirà en directe durant el transcurs del programa del dia 23 d'abril, i farà constar igualment l'autor i la persona a qui va dirigida.

El premi serà un viatge a París per a dues persones en vol de la companyia Vueling.

No hi ha límit de participació i es poden enviar tantes declaracions com es vulgui.


Televisió de Catalunya, SA comunicarà a Vueling el nom i el correu electrònic del guanyador, perquè s'hi posin en contacte i es facin els requeriments necessaris per poder gaudir del premi.Dates de participació:

El concurs començarà el dimarts 10 d'abril del 2012 i finalitzarà el 20 d'abril del 2012. Una vegada tancada la participació, el jurat decidirà el mateix dia de Sant Jordi (23 d'abril) quina és la carta guanyadora i es farà públic el nom del guanyador durant l'emissió del programa.Participants:

Hi podran participar aquelles persones majors d'edat que enviïn un correu electrònic seguint els requeriments del programa.


Premi:

Un viatge a París per a dues persones amb estada de dues nits a l'hotel Banke de la capital de França en règim d'allotjament i esmorzar.  El vol, taxes incloses, serà ofert per la companyia Vueling.

Per gaudir del premi, el concursant pactarà les dates amb la companyia Vueling en funció de la disponibilitat dels vols i del propi hotel. La reserva s'ha de produir amb un mínim de tres setmanes d'antelació.


Les dates per fer el viatge són del 15 de maig al 31 d'octubre del 2012.


El premi en conjunt està valorat en un import de nou-cents cinquanta euros (950 €).

El premi objecte d'aquest concurs queda subjecte a les obligacions i retencions fiscals legalment establertes.


Els premiats:

L'elecció dels guanyadors serà responsabilitat de Televisió de Catalunya, SA.
Dilluns 23 d'abril es farà públic el nom del guanyador durant l'emissió del programa.

El nom del guanyador es comunicarà en directe durant l'emissió del programa i es publicarà a la pàgina web www.tv3/divendres


Acceptació de les bases:

La participació en aquesta acció promocional implica, per si mateixa, l'acceptació d'aquestes bases i el criteri de Televisió de Catalunya, SA pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del concurs i de l'elecció dels guanyadors. L'incompliment d'aquestes bases per part dels concursants comportarà la seva exclusió.


Tractament de les dades:

Televisió de Catalunya, S.A. informa que les dades dels guanyadors s'inclouran en un fitxer de dades de caràcter personal i s'utilitzaran amb la finalitat de poder gestionar aquest concurs.

Es garanteix a tots els premiats i participants que s'han pres les mesures tècniques i organitzatives necessàries per aconseguir la seguretat i la integritat legalment previstes per aquest tipus de fitxers. En cap cas, les dades se cediran a altres entitats ni es tractaran amb diferents finalitats de les que es comenten en el primer paràgraf d'aquesta clàusula.

En qualsevol moment, es podrà exercir els drets d'accés d'oposició, de rectificació i de cancel·lació que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, enviant una petició a través del Servei d'Atenció a l'Espectador i l'Oient, enviant la petició concreta a lopd-si@tv3.cat o, per correu ordinari a l'adreça següent: Televisió de Catalunya, S.A., programa "Temps de neu", c/ de la TV3, s/n 08970 Sant Joan Despí, Barcelona.

La participació en el concurs comporta l'acceptació de les condicions, com també, l'autorització pel tractament de dades de caràcter personal que consisteix a gestionar l'elecció dels guanyadors i la publicació a la pàgina web del seu nom i la seva població.


Llei aplicable:

Aquestes bases es regeixen per la llei de l'estat espanyol. Qualsevol controvèrsia o litigi derivats d'aquestes bases i del concurs serà sotmesa als tribunals i jutjats de la ciutat de Barcelona. Els participants renunciaran a qualsevol altra jurisdicció que els pogués correspondre.

Anar al contingut