La CCMA aprova el tancament dels comptes de l'any 2019 amb equilibri pressupostari

El Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha aprovat el tancament pressupostari de l'exercici 2019 al grup d'empreses de la Corporació amb estabilitat pressupostària, malgrat les dificultats d'un nou exercici en pròrroga pressupostària i havent afrontat nous esforços de contenció de la despesa.

En matèria d'ingressos, la CCMA ha vist reduïts els recursos disponibles respecte de l'exercici anterior en 4,1 milions. En concret, 230,7 corresponen a l'aportació pública ordinària, juntament a uns recursos extraordinaris de 7,7 milions integrats per aportacions per despeses de personal no pressupostades i per un romanent d'aportacions de l'any anterior. A més, la CCMA ha ingressat 63 milions obtinguts a partir de la comercialització publicitària, entre d'altres.

La gestió de l'exercici ha estat especialment complexa, fonamentalment per la necessitat d'afrontar les obligacions de despesa vinculades a increments salarials que, per obligació legal, s'han aplicat l'any 2019 al sector públic; per l'increment de les bases de la cotització de la Seguretat Social; pel retorn del 40% de la paga extraordinària del 2013; per la nova prorrata de l'IVA o, també, per la caiguda dels ingressos publicitaris. Es tracta de necessitats financeres sobrevingudes que les aportacions extraordinàries han pogut cobrir parcialment.

Per ajustar-se a aquesta situació pressupostària, la CCMA va aplicar un nou pla de reducció de la despesa que fa afectar especialment les partides de continguts de televisió i les inversions.

Un any més, l'equilibri assolit en els àmbits econòmic i pressupostari permet constatar els resultats d'una gestió i una planificació rigorosa dels recursos, que, juntament amb els criteris de programació ajustats a la realitat pressupostària, han reforçat el lideratge de TV3 per desè any consecutiu, alhora que ha consolidat l'audiència de Catalunya Ràdio i el creixement remarcable en l'àmbit digital. 

El Consell de Govern, que a la mateixa sessió ha aprovat la Memòria d'informació no financera corresponent al 2019, ha valorat l'esforç dels mitjans de la Corporació per mantenir una programació de servei públic que és referència informativa per a la ciutadania en la crisi pel coronavirus, i ha volgut transmetre públicament un agraïment a tots els treballadors i treballadores que fan possible aquesta tasca essencial.

ccma.cat

Anar al contingut