Manual d'ús

2.2.1.7.2. El so ambient

En un entorn informatiu, manipular el so és falsejar la realitat. La modificació o substitució total o parcial del so ambient original és un recurs que fem servir de manera excepcional i sempre que no alteri substancialment el sentit del contingut.

No substituïm l’àudio ambient per ocultar una realitat sonora o per magnificar-la.

TEMES:
Rigor Qualitat Material informatiu Imatge corporativa
Anar al contingut