Manual d'ús

2.1.6.1. Principis en els continguts culturals i de divulgació

En els nostres mitjans dediquem una atenció especial als continguts que difonen la cultura i el coneixement, entesos en un sentit ampli, i contribuïm a fomentar l’interès per aquests àmbits.

Produïm i difonem uns espais culturals i divulgatius de qualitat que, combinant entreteniment i formació, permetin a la ciutadania conèixer tant l’entorn propi com les realitats socioculturals d’arreu del món.

Complint la nostra missió de servei públic, difonem les manifestacions culturals en llengua catalana i dels creadors i artistes dels Països Catalans, i donem a conèixer el nostre patrimoni cultural.

Obrim els nostres espais divulgatius als coneixements i als avenços científics i tecnològics de tot el món, i especialment a la investigació que es fa en el nostre entorn.

La cultura i la divulgació tenen una presència destacada en els nostres mitjans i no estan restringides exclusivament a plataformes i canals especialitzats.

TEMES:
ValorsRigorQualitatPaísCultura
Anar al contingut