2. Manual d'ús

2.3.3.1. La intervenció dels menors

Garantim el benestar físic i emocional dels infants que participen en els nostres continguts, respectem el seu dret a expressar-se i ens assegurem que les seves contribucions no menyscabin la seva dignitat. La Convenció sobre els Drets dels Infants de l’ONU i les lleis que els protegeixen són el nostre marc de referència.