2. Manual d'ús

2.2.1.8.2. Disseny gràfic en els espais informatius

Televisió

L’objectiu del disseny en els nostres espais informatius és afavorir el nivell de comprensió de la notícia. Una correcta representació gràfica del que s’està comunicant permet que la lectura per part de l’espectador sigui global, ordenada i jerarquitzada. El primer objectiu és informar.

Fem servir recursos infogràfics per ajudar a comprendre la informació d’una manera sintetitzada.

Més »

Som rigorosos amb la selecció de fonts per generar les infografies, especialment amb la cartografia, i som fidels en les recreacions que fem.

Procurem que els gràfics en pantalla vagin acompanyats d’una veu que expliqui les imatges. L’evolució conjunta d’un i altre recurs ha d’evitar la redundància o la divergència en l’exposició.

Els criteris bàsics de la línia gràfica de cada programa o àmbit (fons, tipografies, trames, colors, textures) són inalterables mentre els responsables de dissenyar-los i adoptar-los els mantinguin vigents. Amb aquesta protecció evitem el deteriorament de la línia gràfica a llarg termini a conseqüència de les petites modificacions que s’hi puguin introduir i que per inèrcia poden esdevenir definitives.