2. Manual d'ús

2.4.6.1.4.1. Desplegament de les sigles

En els textos orals escrivim les sigles de la manera com les hàgim de dir, per no obligar a fer descodificacions durant la lectura en veu alta. Si una sigla es diu desplegada, l’escrivim desplegada: escrivim amb totes les lletres cada una de les paraules que la constitueixen.

 

   
Sigla no oral Desplegament oral
CCOO Comissions Obreres

 

Si una entitat té doble denominació (amb sigla i desplegada), l’escrivim tal com l’hàgim de dir en veu alta, perquè la lectura comporti el mínim esforç de descodificació.

 

Si escrivim... ...llegirem
CiU CiU [síw]
Convergència i Unió Convergència i Unió

 

Per decidir si en un text oral hi escrivim una sigla (i, per tant, que la llegim com a sigla) valorem si forma part de la llengua parlada o si només té ús escrit. “FP” i “formació professional”, per exemple, funcionen indistintament en llengua parlada, i per tant poden aparèixer totes dues en un text oral, mentre que de la “UE” en diem la “Unió Europea”, i així ho escrivim en els textos orals.

 

Sigla L’objectiu de la   UE és que el 2010 la taxa d’abandonament del batxillerat o   l’FP sigui només del quinze per cent.
Desplegament L’objectiu de la   Unió Europea és que el 2010 la taxa d’abandonament del batxillerat o la   formació professional sigui només del quinze per cent.