2. Manual d'ús

2.1.5.2. Canals, espais i programes musicals

En els canals, espais i programes especialitzats en música dels nostres mitjans seleccionem els continguts segons l’orientació artística i els valors i objectius del projecte on s’inclouen, i tenint en compte el perfil de l’audiència a la qual s’adrecen.
 
Els continguts dels nostres mitjans especialitzats inclouen música gravada, com ara cançons o concerts, i música en directe, tant actuacions des dels nostres estudis o platós com concerts des de l’exterior, i s’alimenten de gravacions comercials, d’enregistraments propis i de l’intercanvi amb altres mitjans.
 
Fem un seguiment de les manifestacions musicals d’interès, com ara festivals o cicles de concerts, i enregistrem actuacions musicals destacades per enriquir el nostre fons fonogràfic i audiovisual, i contribuir a consolidar i difondre el nostre patrimoni musical.

Etiquetes: