2. Manual d'ús

2.2.3.2.4. Arxiu de continguts

Mitjans interactius

Mantenim a disposició dels ciutadans els continguts que hem publicat en els mitjans interactius.

Formen part de l’arxiu els continguts web i els continguts audiovisuals segons demanda que no tenen restricció temporal de drets.

Més »

Incrementem l’arxiu diàriament afegint-hi continguts nous de creació recent i també recuperant continguts històrics.
 
Organitzem l’arxiu i en facilitem la consulta als usuaris. Mostrem de manera visible la data de publicació dels continguts.
 
Fem constar un avís visible en els webs que ja no s’actualitzen, per exemple, els webs de programes que ja no s’emeten, si considerem necessari mantenir-los en línia. Hi indiquem que el web ja no és actiu i que no n’actualitzem el contingut. Aturem els mecanismes de participació en els webs d’arxiu.
 
Com a criteri general, mantenim publicats els continguts de l’arxiu. Ens reservem el dret a modificar o retirar un contingut en casos excepcionals:
 
• per raons legals;
 
• quan mantenir-lo publicat pot implicar riscos seriosos per a la integritat d’algú;
 
• si el contingut incompleix clarament els nostres principis editorials i l’única manera de rectificar l’error és retirar-lo.
 
Evitem la retirada d'un contingut complet si podem modificar-ne només una part.
 
Quan modifiquem o retirem un contingut ho fem públic. Podem decidir retirar continguts del nostre arxiu per necessitats d’emmagatzematge o perquè el format ha quedat obsolet.