Manual d'ús

2.4.5.2.1.1. Informació llegida

En la informació llegida, interpretem amb convenciment el text escrit i no ens limitem a llegir d’esma. Transmetem el text de manera que desperti interès i s’entengui a la primera.

Quan redactem textos que es transmetran oralment, els estructurem i puntuem bé, per facilitar la locució. No fem frases massa complexes ni massa llargues per evitar pauses fora de lloc que dificultin la comprensió a l’audiència.

Amb les inflexions de veu donem vida als textos llegits. En general, tanquem les oracions informatives amb pausa i entonació descendent. Evitem les cantarelles i una entonació sempre ascendent, que transmet falta de convicció i treu valor al que diem. Expliquem els continguts en comptes de llegir de manera rutinària.

Entre els elements essencials d’una oració (subjecte, verb i complements) no fem pauses que trenquin la unitat sintàctica, però sí que hi pot haver petites inflexions de la veu. En una frase amb ordre neutre evitem fer cap pausa entre elements directament relacionats, com ara el subjecte i el verb o el verb i el complement directe.

Ordre neutre: sense pauses entre elements inseparables
Això podria perjudicar els interessos publicitaris de la cadena.

Algunes pauses són admissibles per posar èmfasi en un element concret o per crear expectació.

Pausa d’èmfasi o expectació
Això // podria perjudicar // els interessos publicitaris de la cadena.

Excepcionalment, podem remarcar una denominació nova o un element especial, com ara un títol o una paraula en una altra llengua, fent una petita pausa sense entonar abans i després de l’element destacat.

Pausa breu per remarcar un element
Avui s’ha creat # l’Oficina Antifrau # per vetllar per la transparència de l’Administració.
La pel·lícula # “Ghost” # va guanyar dos Oscars.

No fem cap pausa entre elements inseparables, com ara entre els determinants (articles, demostratius, possessius, numerals, quantitatius i indefinits) i el nom, o entre el nom i els seus complements.

 
Pausa entre elements inseparables
Això podria // perjudicar els // interessos // publicitaris de // la // cadena.

Quan parlem molt de pressa, ni suprimim ni escurcem més del compte les pauses obligades, ni alterem l’entonació que porten associada. En la lectura informativa, no introduïm pauses artificiosament per fer veure que improvisem.

TEMES:
Llengua Llenguatge Qualitat Material informatiu Rigor
Anar al contingut