1. Guia editorial

1.2.1.4.1. Valor testimonial

La presència de testimonis a les informacions elaborades pels nostres mitjans es justifica pel seu valor documental, ja sigui perquè han presenciat o viscut uns fets, o perquè tenen un coneixement o una experiència concreta en un camp determinat.

En cap cas difonem declaracions de testimonis que propaguin rumors, alimentin la morbositat o expressin opinions no fonamentades.