1. Guia editorial

1.3.3. Protecció dels menors

La publicitat adreçada als menors no conté afirmacions o imatges que els puguin perjudicar, que abusin de la seva ingenuïtat, que incitin a la violència o que fomentin comportaments perillosos.

En la difusió de continguts infantils als mitjans de la CCMA queda expressament exclosa per la llei la publicitat de begudes alcohòliques i de productes que fomentin males pràctiques alimentàries o que siguin perjudicials per a la salut.