1. Guia editorial

1.2.3.2.3. Llenguatge

Fem servir un llenguatge neutral i no reproduïm la terminologia dels diferents bàndols en conflicte ni la seva perspectiva. Evitem els eufemismes i les expressions d’exaltació bèl·lica.