Els aiguats del massís del Port disparen el cabal de l'Ebre a Tortosa

Néstor Gómez
Riu Ebre a Tortosa (Gemma Monllau)

Riu Ebre a Tortosa (Gemma Monllau)

Cinc dies de pluges intenses al massís del Port disparen el cabal de l'Ebre en el curs baix.

El massís del Port ha rebut en cinc dies, amb 690 mm, el 87% de la pluja de tot un any. Un dels trets característics del massís del Port és la gran quantitat de conglomerats amb roca despullada de vegetació, la qual cosa facilita l'escorrentia ràpida cap als torrents. A més, el tipus de sòl, poc profund, amb poca capacitat d'emmagatzemar i retenir l'aigua --res a veure amb els boscos amb sòls ben desenvolupats del Montseny, cap al nord--, afegeix gran quantitat d'aigua als torrents. Són torrents habitualment secs que creixen en funció de la quantitat de pluja caiguda.

La llevantada dels dies ha disparat el cabal de torrents i rius fins a vessar. Així, el riu Algars, a Horta de Sant Joan, va passar d'anar a 0,4 m³/s abans de les pluges a tenir un primer màxim de 106 m³/s, el dia 21, a les 10 hores, i un segon pic amb 132 m³/s, el dia 23, a les 23 hores. Una cosa similar ha passat al riu Matarranya a Nonasp, on abans de la crescuda baixava a 1 m³/s i va arribar a un pic màxim de 539 m³/s, el dia 25, a les 6 hores.

Tota la pluja descarregada al vessant nord-oest del massís va a parar a l'Ebre. El cabal del riu a Tortosa s'ha multiplicat per dos i mig respecte a abans de les pluges. S'ha passat d'uns 575 m³/s a uns 1.400 m³/s, i s'espera que pugui créixer una mica més.