País Basc

Suspensió cautelar de l'euskera com a llengua principal a l'ensenyament basc

El Tribunal Superior de Justícia del País Basc ha suspès cautelarment el contingut dels articles dels decrets d'Educació Infantil i Batxillerat que estableixen l'euskera com a principal llengua vehicular a l'ensenyament a Euskadi. Els dos decrets van ser aprovats a la fi de la passada legislatura per l'anterior govern basc, quan el Departament d'Educació estava en mans d'EA. Les dues normes van ser impugnades per la Plataforma per la Llibertat d'Elecció Lingüística. És la primera decisió judicial que es pren en aquest àmbit des de l'arribada al poder dels socialistes amb el suport del PP.

Actualitzat
La sala contenciosa administrativa del TSJPB ha estimat parcialment el recurs de la Plataforma per la Llibertat d'Elecció Lingüística i ha accedit a la part en què se sol·licitava suspendre de forma cautelar, abans de pronunciar-se sobre el fons del recurs, els continguts dels decrets que estableixen l'euskera com a llengua preeminent a l'ensenyament.

La resolució judicial recorda que el nucli central de l'argumentació del recurs "se sosté en l'al·legació que el precepte vulnera el dret dels pares i tutors dels menors, o, en el seu cas, de l'alumne, a l'elecció de les dues llengües oficials en què han de rebre l'ensenyament els seus fills, amb l'única restricció de l'obligatorietat de l'ensenyament de la llengua oficial que no hagi estat triada".

Així mateix, el TSJPB indica que els recurrents argumenten que "una immersió lingüística en el cicle inicial atemptaria al principi de respecte del lliure desenvolupament de la personalitat que duu a l'exigència de la llengua materna", per la qual cosa "de no suspendre's el precepte s'estaria habilitant i legitimant els poders públics per conculcar un dret fonamental".

L'acte constata que l'administració no s'oposa a la suspensió cautelar del contingut de l'article que estableix que "l'euskera serà la principal llengua vehicular en l'àmbit escolar". Per aquest motiu, la sala estima que "procedeix accedir a la suspensió interessada, en aquest aspecte, sense necessitat de major argumentació, davant la conformitat de l'administració".

Anar al contingut