Madrid

Salgado vol crear 350.000 llocs de treball a la construcció

El govern central ha proposat mesures dirigides al sector de la construcció amb les quals espera que es creïn en dos anys 350.000 llocs de treball, centrats especialment en la rehabilitació d'habitatges. Segons ha explicat la vicepresidenta segona del govern, Elena Salgado, aquestes mesures s'inclouen en el document que es negociarà amb els partits polítics. Aquesta creació d'ocupació es facilitarà, segons Salgado, a través d'un IVA reduït del 8% per a la rehabilitació d'habitatges, entre altres avantatges fiscals. També s'identificaran 2.000 edificis públics -la meitat de l'Estat i l'alta meitat de les comunitats autònomes i els ajuntaments- per millorar la seva eficiència energètica.

Actualitzat
No és l'única proposta que el govern ha traslladat als partits. En el document de mesures anticrisi també s'inclou negociar que l'ICO pugui donar préstecs directes per un màxim de 200.000 euros a pimes i autònoms i que les administracions tinguin un termini màxim de 30 dies per pagar les seves factures.

Aquestes són dues de les mesures que ofereix discutir l'executiu en les negociacions pel pacte anticrisi, entre les quals també hi ha la d'augmentar del 8% al 12% les deduccions aplicables a les activitats d'innovació en l'impost sobre societats i elevar en alguns casos, fins al 60%, el límit general que ja hi ha en aquesta deducció. En el text, es proposa, a més, revisar abans de sis mesos els diferents costos regulats del sector elèctric i, abans que acabi aquest any, el sistema d'incentius a les energies renovables.

El document inclou diverses exempcions fiscals a més de les esmentades, com la d'eximir el treballador de tributar en l'IRPF com a rendes en espècie les quantitats que la seva empresa aboni per als seus desplaçaments entre el seu habitatge i el lloc de treball a través del transport públic, amb un límit de 1.500 euros anuals.

A més, l'executiu es compromet a aprovar abans del 10 d'abril un programa de racionalització de l'Administració General de l'Estat perquè les despeses de personal siguin el 2013 un 4% menys que les d'aquest any. Amb la mateixa finalitat i en el mateix termini s'aprovarà un programa de racionalització del sector públic empresarial que contindrà mesures per reduir el nombre d'alts càrrecs i el de consellers en les empreses públiques, així com disminuir-ne el nombre mitjançant fusions i concentracions, com ja va anunciar la setmana passada la vicepresidenta segona, Elena Salgado.

D'altra banda, en el text el govern es compromet a "accelerar" el procés de reestructuració del sistema financer i per això vol agilitar l'ús del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (Frob). Així mateix, i al costat del compromís de reduir a 30 dies el termini de pagament de les factures que les administracions públiques deguin a les pimes i autònoms i a 60 quan siguin entre empreses, el document conté el compromís de crear el registre de factures en les administracions locals.

El document tramès als partits per començar a negociar a partir de dimecres conté així mateix iniciatives que busquen augmentar el pes de la indústria en el PIB, que actualment és del 15,5%, per tal que arribi al 18%. Per aconseguir-ho, es presenta el Pla Integral de Política Industrial 2020, amb mesures en àmbits com la regulació, la reducció de càrregues, la logística o les infraestructures.

Es pretén, en aquest àmbit, fomentar els processos de consolidació i creixement de les pimes industrials, tenint en compte tant els sectors tradicionals com els emergents. Un apartat a banda té el sector de l'automòbil, que segons recorda l'executiu és la principal indústria exportadora del país, i dins d'aquest es planeja el disseny i programació pressupostària plurianual del Pla de Competitivitat de l'Automoció. A més s'inclou el disseny del Pla Integral del Vehicle Elèctric, que pretén potenciar aquesta indústria i en el qual s'inclou el compromís que les administracions públiques adquireixin aquest tipus de cotxes.

VÍDEOS RELACIONATS
ÀUDIOS RELACIONATS
Anar al contingut