Cada tutor tindrà com a màxim cinc persones en formació (iStock)

Què preveu el nou estatut del becari: vacances, cobrar desplaçaments i horaris regulats

El principi d'acord del ministeri i els sindicats, però sense el suport de la COE i els rectors, també preveu un màxim de becaris per empresa

RedaccióActualitzat

El nombre de persones en formació pràctica no podrà superar el 20% de la plantilla de l'empresa i tindran dret a compensació de despeses així com a vacances i dies festius, segons recull el darrer plantejament del Ministeri de Treball per a l'estatut del becari.

UGT i CCOO expliquen que es tracta d'un principi d'acord, mentre que el Ministeri de Treball espera els sindicats donin el vistiplau definitiu al text els pròxims dies.

La normativa es va començar a negociar l'abril passat i fixa tota una sèrie de drets per a les persones en programes de formació pràctica com la compensació de despeses "per una quantitat mínima suficient".

El text, però, no té el suport de la patronal CEOE ni tampoc de la Conferència de Rectors universitaris, que denuncien que pràcticament no se'ls ha tingut en compte.

Concretament, els rectors creuen que es tracta d'una "incomprensible laboralització d'una activitat que és purament i essencialment acadèmica".

Consideren, a més, que "no té res a veure amb la millora de la protecció a la Seguretat Social dels estudiants en pràctiques quan reben una beca --no un salari, perquè si hi ha salari és contracte de treball i no pràctica acadèmica-- ni amb la necessitat de regular adequadament el desenvolupament de les pràctiques per evitar que se'n faci un ús incorrecte".

Segons l'agència Europa Press, el text proposat pel ministeri recull punts com aquests:


El 20% de la plantilla

El document estableix que el nombre de persones en pràctiques no podrà superar el 20% del total de la plantilla, encara que sempre es podrà oferir formació a dos estudiants, independentment de quantes persones hi hagi en plantilla.

El text proposat pel ministeri també preveu una adequada tutorització en el desenvolupament de l'activitat formativa pràctica, i ressalta que cada tutor podrà tenir com a màxim cinc persones en formació pràctica simultàniament, o bé tres en el cas d'empreses de menys de trenta persones de plantilla.


Horaris, festius i vacances

La proposta estableix que el temps de desenvolupament de la formació pràctica en l'àmbit de l'empresa "respecti els límits i descansos, inclosos dies festius i vacances, fixats en les normes legals i convenis col·lectius que resultin aplicables a les persones treballadores que presten serveis a l'empresa".

A més, les activitats formatives no es poden desenvolupar en horari nocturn ni a torns, llevat que no es puguin desenvolupar en altres períodes a causa de la naturalesa de l'activitat.

Tampoc no es podrà fer l'activitat formativa un cop assolit el temps de formació pràctica previst per al dia, setmana o mes corresponent al pla de formació.


Compensació econòmica

Pel que fa a la compensació de despeses per part de l'empresa o entitat en què es desenvolupin les activitats formatives, el conveni preveu "una quantitat mínima suficient per compensar totes les despeses que tingui la persona en formació pràctica a l'empresa com a conseqüència d'aquesta, com ara despeses de desplaçament, allotjament o manutenció".

L'empresa no estarà obligada a abonar aquestes despeses si hi ha altres beques o ajudes que les cobreixin, si posa a disposició tots els serveis necessaris per a l'estudiant, o si es tracta d'una formació pràctica de caràcter remunerat i la quantitat que es paga és suficient per cobrir les despeses.


Informació completa i condicions

Els becaris també tindran dret a la informació completa sobre el contingut i les condicions de desenvolupament de la formació abans de començar el període formatiu a l'empresa.

També se'ls haurà de garantir la compatibilitat de les pràctiques amb la resta de l'activitat formativa al centre de formació.

Igualment, el text també detalla els motius pels quals els becaris tindran dret a absentar-se, com ara per malaltia o accident que impossibilitin el desenvolupament de la formació pràctica, o simplement per acord entre la persona en formació pràctica, l'empresa i el centre formatiu.


Gaudir dels serveis del centre de treball

L'acord inclou que els becaris puguin gaudir de tots els serveis amb què compten els treballadors al centre de treball, com ara restauració, zones de descans, aparcament o altres, i fer-ho en les mateixes condicions que els treballadors en la mesura que l'organització i les infraestructures de l'empresa o organisme equiparat ho permetin.


Salut i assetjaments

Els becaris, segons el text acordat entre el ministeri i els sindicats, també tindran una protecció adequada de la seva salut, a través de l'adopció de totes les mesures necessàries per a la prevenció dels riscos a què puguin estar exposades per l'activitat formativa desenvolupada.

Així mateix hauran d'estar protegits davant de la violència i l'assetjament, inclosos la violència i l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe, identitat i expressió de gènere, així com d'orientació sexual.

 

ARXIVAT A:
Educació UniversitatUGTCCOOEmpresaFormació Professional
Anar al contingut