Per poder començar a gestionar les reclamacions pel foc, els afectats hauran d'esperar les pericials que es facin sobre cada habitatge (Reuters/Eva Manez)

Què cobreix l'assegurança d'incendis: el cas de l'edifici de València

Un cop fet el peritatge dels danys, les asseguradores tenen un termini de 40 dies per fer-se càrrec de les indemnitzacions que figuren a les clàusules pactades en cada pòlissa

RedaccióActualitzat

En poc més d'una hora el foc va destrossar tot el que hi havia dins dels 138 habitatges i els locals comercials dels dos edificis del barri de Campanar de València que es va incendiar dijous a la tarda.

Al malson de la pèrdua de vides humanes i dels ferits s'afegeix ara el neguit de saber que s'ha perdut tot els que hi havia dins dels pisos i locals i la incertesa dels propietaris i llogaters que vivien en l'edifici per saber com i quan rebran les indemnitzacions de les assegurances per l'incendi. 

Encara és aviat per saber del cert si l'edifici podrà ser rehabilitat o caldrà demolir-lo, una diferència clau per saber com reparar el dany als afectats. A més, encara que el pis hagi desaparegut, els que tinguin hipoteca hauran de continuar pagant el préstec.

El Col·legi Professional de Mediadors d'Assegurances de València s'ha posat a disposició dels damnificats per oferir-los assessorament i orientació per posar les reclamacions pertinents.
 

No és obligatori tenir assegurança de la llar

El primer que cal aclarir és que no és obligatori --però sí recomanable-- tenir contractada una assegurança de la llar.

Segons la legislació vigent, l'única pòlissa obligatòria és la d'incendis i danys estructurals de l'edifici si s'ha sol·licitat un crèdit hipotecari en l'adquisició de l'habitatge. En aquest cas, el beneficiari de l'assegurança és l'entitat bancària, que un cop feta efectiva la indemnització ha de cancel·lar la hipoteca.

L'assegurança de comunitats, que cobriria el continent de les parts comunes de l'edifici, també és voluntària. 

La majoria d'immobles tenen contractades totes dues assegurances. Si és aquest el cas, els danys al contingut comú i privatiu estarien coberts tant per l'assegurança comunitària com la individual de cada llar. Però cal tenir en compte que no se sumen els capitals assegurats.

Totes dues assegurances es farien càrrec també de les despeses de salvament, d'extinció de l'incendi i desenrunament.

Com recorda l'Agència Catalana del Consum, la pòlissa és el document que demostra l'existència del contracte d'assegurança. Per tant, és important exigir-la sempre i comprovar que el contingut reflecteix clarament les condicions que s'han pactat en el moment de contractar.


Quines poden ser les compensacions

S'han de llegir les cobertures i les compensacions i prestacions que fixa cada assegurança en concret perquè cada contracte és diferent. 

Normalment, la quantitat màxima a pagar per part de l'asseguradora està establert en les condicions de la pòlissa i les més completes ofereixen fins al 100% del capital assegurat o el cost total de la reconstrucció de l'habitatge en cas d'incendi.

Dins de l'import assegurat hi ha una quantitat màxima que fa referència al continent (el conjunt d'elements de la construcció i l'estructura de l'edifici) i al contingut (tots els béns que es troben a l'interior de cada habitatge, inclosos mobles, electrodomèstics, roba, aliments o altres pertinences).

En el cas de l'edifici del barri de Campanar, els veïns no haurien de tenir problema per cobrar el 100% del contingut assegurat perquè malauradament tot ha quedat calcinat. A vegades, és més difícil acreditar el valor d'un moble, per exemple, que hagi quedat deteriorat per una inundació.

L'assegurança individual de la llar o la de comunitats amb cobertura per incendi no són obligatòries, però sí recomanables (Reuters / Eva Manez)

Quins factors determinen les compensacions?

El primer que investigaran les companyies asseguradores és què ha provocat l'incendi i la seva propagació. Quedaran coberts els incendis provocats de forma accidental. Però, en el cas que es determini que el foc ha estat provocat per l'assegurat es podria rebutjar la reclamació. 

Segons l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), les compensacions per un incendi com el de València dependrà de molts factors. 

Els danys materials es compensaran segons les assegurances de la llar i de comunitats contractades i els danys personals si els afectats tenen contractat una assegurança personal (de vida, accidents, salut o mort). 

En tots dos casos (danys personals i materials), les compensacions dependran de si hi ha un o diversos responsables. Les víctimes tindrien dret a una indemnització, però podrien quedar-se sense si els responsables són insolvents o si el límit contractat per a les indemnitzacions en l'assegurança de responsabilitat civil fos insuficient.
 

Com fer la reclamació de danys

Segons la llei, l'afectat té set dies per comunicar el sinistre a la companyia i un informe dels bombers permet que els veïns puguin notificar per escrit la pèrdua de tot el que hi havia a l'immoble.

L'OCU també aconsella posar-se en contacte de seguida amb la companyia asseguradora per poder rebre una primera assistència, que pot consistir en el rescat dels béns que s'han salvat de l'incendi o en l'assignació d'un allotjament provisional fins que no es reconstrueix l'edifici incendiat.

Per poder començar a gestionar les reclamacions, els afectats hauran d'esperar les pericials que es facin sobre cada habitatge. Un cop tinguin els informes dels perits, podran reclamar els danys amb la seva asseguradora. 

En cas de no tenir assegurança particular, hauran de recórrer a l'assegurança de la comunitat. 
 

L'origen de l'incendi condicionarà les indemnitzacions?

Segons l'OCU, si els perits determinessin que l'incendi dels dos edificis de València no són fortuïts i que hi ha responsables de l'inici del foc o de la seva ràpida expansió, les companyies asseguradores hauran de fer-se càrrec dels danys, en primer lloc, i després reclamar contra els responsables. 

Les asseguradores, segons l'organització de consumidors, no poden demorar les indemnitzacions contractades en cada pòlissa individual. 

La investigació de la policia judicial determinarà si existeix responsabilitat civil relacionada amb l'inici o propagació de les flames. 

En el cas que l'assegurat no estigui d'acord amb la compensació que l'ofereix la seva companyia asseguradora, podrà reclamar els danys per via judicial. Però en aquest cas tot el procés serà més llarg. 


Quant trigaran a cobrar els afectats?

Les asseguradores tenen un termini de 40 dies per fer-se càrrec dels danys ja peritats de cada assegurat. Per a la resta d'indemnitzacions es fixa un termini de tres mesos. 

Si les indemnitzacions arriben fora de termini, els assegurats poden reclamar interessos de demora.  

Els experts asseguren que en casos complexos, com pot ser aquest incendi que ha afectat 138 habitatges i diversos locals comercials, els peritatges poden trigar més del que és habitual.
 

Els llogaters tenen dret a indemnització en cas d'incendi?

Dependrà de si tenien contractada una assegurança específica per a llogaters. Aquestes assegurances no inclouen el continent i només asseguren el contingut que hi ha a l'habitatge (mobles, electrodomèstics, parament de la llar...). Les pòlisses acostumen a incloure la responsabilitat civil en cas de sinistre, el trasllat dels béns rescatats o la recerca d'un allotjament alternatiu.
 

El Consorci de Compensació d'Assegurances cobreix casos com el de València?

L'incendi dels dos edificis del barri de Campanar no està cobert pel consorci d'assegurances. El consorci indemnitza els danys provocats per fenòmens naturals o per actes de terrorisme o derivats "d'incidència política o social". 

És possible que els danys que puguin haver patit els bombers en l'exercici de la seva feina durant l'extinció del foc sí que estiguin coberts. 


Les asseguradores es poden posar d'acord?

En el cas de València, "les asseguradores es coordinaran per abaratir els costos de contractar una o diverses empreses per a les obres de rehabilitació o de reconstrucció", ha assegurat al programa "Tot es mou" Rubén Sánchez, secretari general de l'organització de consumidors Facua.

En qualsevol cas, és problema de les companyies i "tant si són tres com trenta, l'assegurat no s'ha de veure afectat per les decisions que prenguin per minimitzar les despeses i accelerar el desenvolupament de les obres", segons Rubén Sánchez.

ARXIVAT A:
Economia de butxacaIncendisIncendi València
Anar al contingut