Karma Peiró/Barcelona

Protesta a la xarxa contra el tall d'internet sense ordre judicial

La creació d'una comissió de la propietat intel·lectual que tindrà potestat per emprendre accions contra les descàrregues de continguts digitals, més enllà de la decisió judicial, és una de les qüestions més polèmiques del nou projecte de llei d'economia sostenible. Si finalment s'aprova la nova norma, el govern espanyol hauria apostat per saltar-se la necessitat d'una ordre judicial, tot i que la ministra de Cultura hagi reiterat, durant les últimes setmanes, que això no passaria.

Actualitzat
Després de l'anunci del nou projecte de llei d'economia sostenible anunciat pel govern, la reacció dels usuaris de la xarxa no s'ha fet esperar. Avui a les nou del matí ja es podia llegir en un centenar de blogs el manifest en contra d'aquesta nova norma. Aquest text, redactat i aprovat de manera col·laborativa per un centenar de bloguers, periodistes, usuaris professionals i creadors d'internet, vol deixar palesa la ferma oposició al projecte nou de llei.

El manifest titulat: "En defensa dels drets fonamentals a internet" va tenir el seu punt de discusió ahir a la nit amb l'eina Google Wave, fins a recollir tots els punts que es volien declarar. Durant el dia d'avui, el text no només es llegeix en blogs, sinó també en aquest i aquest grup de Facebook i es pot seguir el debat que, hores d'ara, mantenen ja milers d'usuaris a Twitter (#manifiesto).

El malestar general dels internautes espanyols es basa en aquesta modificació sobtada de la norma dels drets d'autor i la manera en què s'ha fet, mitjançant una llei pont que inclou temàtiques tan diverses com el sòl, el transport o els organismes reguladors d'energia.

Aquesta és la protesta que es pot llegir a la xarxa:

Manifest "En defensa dels drets fonamentals a internet"

Davant de la inclusió en l'avantprojecte de llei d'economia sostenible de modificacions legislatives que afecten el lliure exercici de les llibertats d'expressió, informació i el dret d'accés a la cultura a través d'internet, els periodistes, bloguers, usuaris, professionals i creadors d'internet manifestem la nostra ferma oposició al projecte, i declarem que...

1. - Els drets d'autor no poden situar-se per sobre dels drets fonamentals dels ciutadans, com el dret a la privacitat, a la seguretat, a la presumpció d'innocència, a la tutela judicial efectiva i a la llibertat d'expressió.

2. - La suspensió de drets fonamentals és i ha de continuar sent competència exclusiva del poder judicial. Ni un tancament sense sentència. Aquest avantprojecte, en contra de l'establert a l'article 20.5 de la Constitució, posa a les mans d'un òrgan no judicial -un organisme dependent del ministeri de Cultura-, la potestat d'impedir als ciutadans espanyols l'accés a qualsevol pàgina web.

3. - La nova legislació crearà inseguretat jurídica a tot el sector tecnològic espanyol i perjudicarà un dels pocs camps de desenvolupament i de futur de la nostra economia, entorpint la creació d'empreses, introduint barreres a la lliure competència i alentint la seva projecció internacional.

4. - La nova legislació proposada amenaça els nous creadors i entorpeix la creació cultural. Amb Internet i els successius avenços tecnològics s'ha democratitzat extraordinàriament la creació i emissió de continguts de tot tipus, que ja no provenen prevalentment de les indústries culturals tradicionals, sinó de multitud de fonts diferents.

5. - Els autors, com tots els treballadors, tenen dret a viure de la seva feina amb noves idees creatives, models de negoci i activitats associades a les seves creacions. Intentar sostenir amb canvis legislatius a una indústria obsoleta que no sap adaptar-se a aquest nou entorn no és ni just ni realista. Si el seu model de negoci es basava en el control de les còpies de les obres i a internet això no és possible sense vulnerar drets fonamentals, haurien de buscar un altre model.

6. - Considerem que les indústries culturals necessiten per sobreviure alternatives modernes, eficaces, creïbles i assequibles i que s'adeqüin als nous usos socials, en lloc de limitacions tan desproporcionades com ineficaces per a la finalitat que diuen perseguir.

7. - Internet ha de funcionar de forma lliure i sense interferències polítiques afavorides per sectors que pretenen perpetuar obsolets models de negoci i impossibilitar que el saber humà continuï sent lliure.

8. - Exigim que el govern garanteixi per llei la neutralitat de la xarxa a Espanya, davant de qualsevol pressió que pugui produir-se, com a marc per al desenvolupament d'una economia sostenible i realista de cara al futur.

9. - Proposem una verdadera reforma del dret de propietat intel·lectual orientada a la seva finalitat: tornar a la societat el coneixement, promoure el domini públic i limitar els abusos de les entitats gestores.

10. - En democràcia les lleis i les seves modificacions s'han d'aprovar després de l'oportú debat públic i havent consultat prèviament totes les parts implicades. No és acceptable que es facin canvis legislatius que afecten drets fonamentals en una llei no orgànica i que versa sobre una altra matèria.
DOCUMENTS RELACIONATS
Anar al contingut