Professors denuncien que el català no és llengua vehicular en molts instituts

Alerten que, a la pràctica, en molts centres no es fa immersió lingüística i que el nivell de català amb què surten els alumnes és molt baix

Iacma Monterde SeguraActualitzat

Article 11 de la LEC, la llei d'educació de Catalunya: "El català (...) és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu."

 


Article 13: "Els mestres i els professors (...) han d'emprar normalment el català, tant en les activitats d'ensenyament i aprenentatge com en l'àmbit general del centre."

La llei és clara. Però professors i lingüistes alerten que la immersió lingüística no es compleix a secundària. Això passa des de fa temps, diuen, i no solament a l'àrea metropolitana de Barcelona. N'hem parlat amb Maria Carme Junyent, professora de Lingüística General a la UB i directora del Grup d'Estudi de Llengües Amenaçades (GELA), David Valls, professor de català, Puri Pinto Fernández, professora de llengua i literatura catalanes, i Carla Benet, professora de català. Són les reflexions que es van fer en una jornada sobre el català a la secundària organitzada pel GELA.

Maria Carme Junyent: "Vivim enganyats creient que l'ensenyament és en català quan després moltes coses demostren que no és així."

David Valls: "En gran nombre de classes, la llengua en què s'imparteix la classe és la castellana. No pots fer immersió en una llengua que no parla ningú."

Maria Carme Junyent: "Així com se suposa que les excepcions haurien de ser que les classes es fessin en castellà, doncs acaba sent que l'excepció és que les classes es facin en català."

Puri Pinto Fernández: "La primera autocrítica que ens hem de fer des de la docència és: compartim prou la llengua?"

David Valls: "Jo he estat en classes on el cent per cent dels alumnes no tenen el català com a primera llengua, per tant, si no tens una certa militància i una certa consciència... què fa el professor? Cedeix i es passa al castellà."

Puri Pinto Fernández: "No hem d'abandonar la llengua davant d'una persona que ens està entenent."

 

 

Consideren que és una discriminació per a alumnes que no tenen el català com a primera llengua, perquè se'ls priva de l'oportunitat de parlar en català potser en l'únic context en què poden fer-ho.

Maria Carme Junyent: "És una forma de discriminar els alumnes que no tenen el català com a primera llengua."

Carla Benet: "És privar-los de l'oportunitat de parlar en català potser en l'únic context en què aquest alumne pot parlar en català."

Puri Pinto Fernández: "En aquest cas, la llengua per la qual a nosaltres ens toca vetllar és la llengua catalana. Que això no vol dir que jo no parli també el castellà, que no l'utilitzi en altres àmbits, és que una cosa no treu l'altra."

 

 

Aquests professors també qüestionen que els alumnes acabin la secundària amb un bon nivell de català. El contrari del que diuen les competències bàsiques de 4t d'ESO, amb uns resultats notables tant en català com en castellà.

Argumenten que els estudiants aproven els exàmens perquè són escrits i no s'avaluen les competències orals. Asseguren que molts alumnes acaben la secundària sense saber parlar català i que, en canvi, tots saben fer-ho en castellà. Fins i tot alerten que el català pot acabar convertint-se en una llengua com el llatí, que no es parla.

Carla Benet: "Els alumnes surten de l'ESO sense saber parlar català, molts d'ells."Tots els alumnes catalans saben parlar en castellà, però no tots els alumnes catalans saben parlar en català, i aquesta és la realitat."

David Valls: "I són alumnes que han nascut aquí, escolaritzats teòricament en català, etc, etc."

Carla Benet: "Tots els alumnes catalans saben parlar en castellà, però no tots els alumnes catalans saben parlar en català, i aquesta és la realitat."

David Valls: "Alumnes de 3r i 4t d'ESO a mi m'han preguntat: 'profesor, cómo se llama ventana en catalán, que no me acuerdo? Ventana!' Ara, t'aproven l'examen, esclar, s'ho estudien i l'aproven."

Carla Benet: "Aquí hi ha un factor molt important, que és que no s'avalua la llengua oral."

Maria Carme Junyent: "Al final els alumnes acaben veient el català com un llatí, que és una llengua que no faràs servir per parlar sinó que la faràs servir per escriure."

Carla Benet: "Si l'alumne no veu que és una llengua que es faci servir en el seu entorn i, a més a més, al centre on estudia tampoc es fa servir d'una manera real, quina utilitat té aquesta llengua per a l'alumne?"

El Departament d'Educació assegura que cada centre té el seu propi projecte lingüístic, en què es fixa l'ús de les llengües en aquell centre. Un projecte que ha estat avalat per la inspecció i que el professorat ha de complir. Diuen que no s'entra a les aules a comprovar-ho perquè seria una intromissió que aniria contra la llibertat de càtedra del professorat.

ARXIVAT A:
Educació Català
VÍDEOS RELACIONATS
Anar al contingut