janquim

Presència massiva dels nous alts càrrecs del govern a les xarxes socials basades en internet (i 2)

La normalització de l'ús de les anomenades xarxes socials s'estén a tots els àmbits de la societat i la política no n'és cap excepció. Per aquesta raó es poden localitzar en aquests llocs basats en internet un nombre important dels nous alts càrrecs de la Generalitat.

Actualitzat
(Continuació d'aquesta informació)

Càrrecs amb 140 caràcters

Com es pot veure, el nombre d'alts càrrecs amb compte al Twitter és notable. Als que ja s'han esmentat fins ara cal encara afegir-hi la presència d'Antoni Reig, director general de Joventut, que també és accessible al Facebook.

Pilar Pifarré, secretària d'Administració Pública, també és al Twitter des de la tardor passada. Des d'aquí, ella mateixa proporciona l'enllaç al seu perfil del Facebook

Antoni Castellà, secretari d'Universitats, també s'ensenya al Facebook i ha interessat a algun dels col·laboradors de la Viquipèdia perquè hi apareix en un article.

Francesc Sancho, secretari d'Estratègia i Coordinació a Salut, s'expressa al Twitter, i col·labora en un blog col·lectiu.

Josep Pera, de qui s'ha anunciat el nomenament com a director general d'Immigració, és molt actiu al Facebook, des d'on sol compartir part de les seves activitats com a regidor de Badalona, i també emet comentaris i opinions al Twitter.

Espontanis i professionals

Xavier Martorell s'ocupa d'Anàlisi i Prospectiva, un càrrec que sol estar vinculat a l'elaboració d'estudis i l'aportació de materials d'interès per a la presidència. Té un compte al Twitter, sense fotografia però amb referències clares a les seves ocupacions anteriors com a regidor de Sant Cugat i també com a responsable de seguretat al F.C. Barcelona. Potser per això un dels seus missatges, emès abans de saber què seria nomenat director general, assegurava sense matisos: "Catalunya és convergent i culer". També és al Facebook.

En contrast amb aquesta espontaneïtat, Núria Aymerich actua a la xarxa amb clara orientació professional. El seu web, dedicat al lideratge, enllaça amb el seu perfil al Facebook, amb el seu blog personal i el seu compte al Twitter. Ara és directora de l'Institut de Seguretat Pública i cal pensar que la seva acció a internet es podria reenfocar.

El Facebook guanya

Els més actius fan servir el Twitter però la xarxa amb més presència és sens dubte el Facebook. A més de tots els alts càrrecs que ja s'han esmentat, cal fer constar la presència en aquest espai de relacions de Josep Maria Recasens (Comerç), Ricard Font (Transport i Mobilitat), Yvonne Griley (Política Lingüística), Norbert Tomàs (Cooperació Cultural), Miquel Molins (Agricultura i Ramaderia), Albert Carreras de Odriozola (Economia i Finances), Domènec Vila (Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries), Joan Aregio (Servei de Trànsit).

Josep Enric Llebot (Medi Ambient) manté la seva pàgina com a professor de Física de la Matèria Condensada a la UAB .

Retrat d'un diàleg

Esclar que totes aquestes dades són provisionals. Altres alts càrrecs es poden incorporar a la conversa digital i d'altres que ja hi són se'n poden desdir. I encara queden nomenaments pendents.

Però la fotografia del moment ja permet fer-se una idea d'aquesta presència a internet, que cada vegada és més rellevant. Només un lustre enrere hauria estat impossible imaginar una situació com l'actual.

El retrat autèntic s'anirà confegint cada dia. A partir d'ara caldrà estar atents a l'ús que aquests nous alts càrrecs facin d'aquesta opció de diàleg. Segurament uns quants s'hi sentiran còmodes i d'altres potser es faran enrere. Però ja no hi ha cap dubte que el paisatge és diferent. El "sotagovern" parla a internet.
Anar al contingut