Les FARC maten 29 militars que destruïen coca, dues setmanes després d'anunciar que negociarien

Les FARC maten 29 militars que destruïen coca, dues setmanes després d'anunciar que negociarien

Les FARC maten 29 militars que destruïen coca, dues setmanes després d'anunciar que negociarien

Actualitzat