Madrid

L'atur femení és més baix que el masculí per primer cop en 20 anys

L'atur femení és més baix que el masculí per primera vegada en 20 anys. La taxa d'atur entre les dones s'ha igualat a la dels homes, i per primera vegada hi ha més homes aturats. La tendència s'accentuarà durant la sortida de la crisi, sobretot perquè les dones estan ocupades majoritàriament en el sector serveis, menys afectat per la destrucció d'ocupació, i perquè tenen més formació.

Actualitzat
L'atur afecta menys per primer cop les dones que els homes. Les treballadores han resistit millor que els homes l'elevada destrucció de llocs de treball que ha dut la crisi econòmica. Això és sobretot perquè tenen un major pes en el sector serveis, que ha patit menys els estralls de l'augment de la desocupació, i perquè tenen un millor nivell de formació. D'aquesta manera, el pes de les treballadores en atur sobre el total de parats ha disminuït del 53% a principis de la crisi fins al 44,8% a finals del 2009. Així, l'atur masculí va superar per primer cop en 20 anys la taxa de desocupació de les dones.

Segons el catedràtic d'universitat Josep Oliver, en els mesos vinents aquesta tendència es generalitzarà, ja que "si el que comença a recuperar-se, com tots esperem, és l'ocupació en els serveis, aquesta tiraria fonamentalment de la mà d'obra femenina, com ha succeït en el passat", ha apuntat. Per això podria ser que per primera vegada a l'Estat la taxa d'atur entre les dones fos inferior que entre els homes.

L'últim estudi de l'empresa de treball temporal Manpower indica que tot i que la crisi ha comportat la destrucció de 2,3 milions de llocs de treball, només han estat 700.000 els que pertanyien a dones, davant dels 1,5 milions d'homes que s'han quedat sense feina.

A més, l'estudi indica que el 30% de dones treballadores té estudis superiors, fet que afavoreix la conservació del lloc de treball en èpoques de crisi, així com el seu major pes en el sector serveis, que ha perdut quasi un 2% dels seus llocs de treball, mentre que sectors més masculins, com el sector de la construcció, han registrat davallades del 30%, i en la indústria la baixada ha estat del 20%.
Anar al contingut