Un bloc de pisos a Barcelona
Ja està obert el termini per demanar l'ajuda per pagar el lloguer per a persones de 36 a 64 anys (Europa Press/David Zorrakino)

Ja es pot demanar l'ajuda al lloguer per a persones a partir de 36 anys: com fer-ho

Les persones d'entre 36 i 64 anys que siguin titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge o d'una habitació podran rebre un màxim de 200 euros

RedaccióActualitzat

Ja està obert el termini per demanar l'ajuda al pagament del lloguer per a persones d'entre 36 i 64 anys per a l'any 2024. L'import oscil·la dels 20 euros mensuals als 200 euros com a màxim, i es podrà demanar fins al 10 de maig.

El govern ha previst una dotació inicial de 20 milions d'euros i l'ajuda no es dona per ordre d'arribada de la sol·licitud. Aquests són els elements clau de la convocatòria:
 

A qui va dirigida?

A persones d'entre 36 i 64 anys que tinguin la residència legal a Catalunya i que siguin titulars d'un contracte de lloguer o de cessió d'ús d'un habitatge o habitació que sigui el seu domicili habitual.
 

Quins requisits s'han de complir per demanar l'ajuda?

Tenir entre 36 i 64 anys, inclusivament, en el moment de la publicació de la convocatòria (26/02/2024). 

Ser titular d'un contracte de lloguer o de cessió d'ús d'un habitatge o habitació.

Que aquest habitatge o habitació sigui el domicili habitual i permanent.

Estar empadronat a l'habitatge.

Que l'habitatge o habitació estigui dins del territori de Catalunya.

No tenir, el conjunt de la unitat de convivència, uns ingressos anuals superiors als 24.301,58 euros.

Estar al corrent de pagament del lloguer.
 

De quant és l'ajuda?

Hi ha un límit màxim de 200 euros mensuals i un mínim de 20 euros al mes.
 

És important ser el primer a demanar l'ajuda?

No. L'ajuda no es donarà per l'ordre d'arribada de les sol·licituds. Per concedir-la es valoraran i s'aplicaran les puntuacions dels expedients.
 

Si el propietari de l'habitatge és familiar meu, puc demanar l'ajuda?

No. No s'accepten els contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu.
 

Quin és el preu de lloguer màxim, segons el territori?

Per poder demanar l'ajuda, no es pot pagar un lloguer o preu de cessió d'ús mensual superior a aquests imports:

 

 

En el cas de les habitacions de lloguer, els imports màxims són els següents:


El termini per sol·licitar l'ajuda acaba el 10 de maig a les 14.00. 

El termini per demanar les ajudes per a altres franges d'edat, concretament per als menors de 35 anys i els majors de 65 anys, ja s'ha acabat.
 

Quina documentació he de presentar?

La sol·licitud s'ha d'acompanyar de tota aquesta documentació per acreditar els requisits que es demanen a la convocatòria:

Document d'identitat (DNI), certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea i NIE o targeta d'identitat d'estranger (TIE).

Certificat de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència.

Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral.

Llibre de família, si escau.

Contracte de lloguer o de cessió d'ús de l'habitatge o habitació a nom de la persona sol·licitant.

Rebuts de lloguer o cessió corresponents a l'any 2024 al corrent de pagament, siguin per transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per l'administrador de la finca.

Imprès normalitzat, o document equivalent, a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la subvenció.

 

ARXIVAT A:
Habitatge
Anar al contingut