Anar a la navegació principal

Anar a la navegació secundària

Què ha passat perquè, en poc temps, l'accés a l'habitatge a Barcelona s'hagi convertit en un maldecap per a molta gent i un tema de conversa recurrent en el teu entorn?

Doncs una combinació de circumstàncies: augment dels preus del lloguer, disminució de la capacitat d'estalvi de les famílies, augment de salaris insuficient i un augment de les factures com la llum i el gas. Tot plegat, un còctel que fa molt difícil la vida en una ciutat com Barcelona, especialment per a les rendes més baixes.

Vés al contingut

La Roser, dissenyadora tèxtil, ha viscut nou anys a Barcelona, al barri de Sant Antoni. Ha arribat a la conclusió que, econòmicament, la ciutat l'està expulsant. S'acaba el seu contracte de lloguer i el nou preu que li demanen es dispara fins als 950 euros, una quantitat desorbitada pel seu pressupost. De fet, l'actual lloguer ja l'obliga a fer un esforç considerable, perquè els 650 euros mensuals que paga representen més del 50% del seu sou.

Per això, compartir pis amb la parella, com és el seu cas, o amb amics, com ha fet molts anys, és gairebé una obligació.

Pagar ara 950 euros al mes li comportaria destinar-hi el 80% del seu sou. Aquesta vegada, ni compartint les despeses li surten els números, perquè entre ella i la seva parella haurien de destinar el 40% dels ingressos conjunts a pagar el pis.

Davant d'aquest panorama, se'n va a viure a la casa dels pares. Un dels molts "desnonaments silenciosos" que cada cop són més habituals a Barcelona.

Roser Martínez, 38, dissenyadora tèxtil
Ha canviat tot molt, per què han obert molts negocis molt ràpid, molts bars i restaurants, que sí, a la vista fan que Barcelona llueixi i sigui bonica, però els que estem aquí vivint doncs, això no ens ha ajudat.

La situació de la Roser no és una excepció. A Barcelona, més del 45% dels qui treballen tenen un sou, de mitjana, de 17.300 euros anuals bruts. Això són uns 1.235€ mensuals (catorze pagues, abans d'impostos).

Pagar un lloguer, que de mitjana ronda els 877€ mensuals, no resulta fàcil amb aquest salari, i més encara quadrar els números a finals de mes: més del 60% dels seus ingressos bruts marxaran per pagar el lloguer del pis. Una asfíxia econòmica que deixa poc marge a les rendes més baixes i que obliga moltes persones a elegir entre dues opcions: compartir pis o marxar de la ciutat.

El lloguer, disparat

Ara després d'aquests 9 anys em trobo que el lloguer me l'apugen 300€ i me n'he d'anar d'aquí, d'aquesta casa, me n'he d'anar perquè no puc continuar pagant.

L'atractiu turístic i laboral de Barcelona -que atrau treballadors estrangers amb rendes altes- però també la dificultat per accedir a la compra d'un habitatge han fet créixer la demanda de lloguer a la ciutat.

Una demanda, a més, reforçada per la recuperació econòmica i la baixada de l'atur. De fet, fins al 2013 els lloguers a la ciutat, amb el rerefons de la crisi, s'havien anat reduint. En aquell punt els preus toquen fons i s'inicia una escalada sense fre, fins al punt que ja han superat els nivells màxims que van assolir el 2008, just abans de l'esclat de la crisi.

Evolució del lloguer a Barcelona (ciutat)


Evolució del lloguer per districtes de Barcelona


Evolució del lloguer per barris de Barcelona


En aquell moment, llogar un pis costava, de mitjana, uns 813 euros mensuals, mentre que ara ja s'arriba als 877. Els preus, però, varien força depenent del districte i del barri.

La taca d'oli dels preus


Si entre el 2013 i el 2017 els preus a Barcelona ciutat van créixer un 28,7%, a la comarca del Barcelonès van créixer gairebé amb la mateixa intensitat, fins al 27,6%.

A l'àrea metropolitana l'increment va ser del 24,7%, mentre que a tota la província va ser de 23.6%. La pressió a l'alça va afluixant a mesura que ens allunyem de Barcelona. Al conjunt de Catalunya l'increment durant aquest període va ser del 20,7%.

Els salaris, estancats

Els lloguers han pujat, els pisos segueixen sent els mateixos, ni s'han reformat, són pisos antics i els salaris durant aquest temps no han apujat la quantitat equivalent perquè això pugui se possible. Ara em veig mirant nòmines de fa 10 anys que estic cobrant menys.

Salaris mitjans a Barcelona per grup professional (€ /any)


Durant els darrers anys, els salaris no han crescut al mateix ritme que ho han fet els lloguers i altres serveis bàsics. I molts dels que van caure a l'atur en reincorporar-se a una nova feina han vist com havien de fer-ho acceptant un salari inferior.

A Barcelona, poc més d'un 13% de treballadors assalariats el 2015 tenen la categoria de llicenciats, enginyers i alta direcció. La resta es distribueixen entre la categoria de caps administratius i altres (41,1%) i auxiliars administratius i altres (45,7%).

Impossible estalviar

Estalviar? Res. Viure sol, sol, jo diria que és practicament impossible, si vius en parella és més viable.

I els estalvis?

Tenint un sou entre 1200 i 1300 euros mensuals, si pagues de lloguer 950 euros, més 25 euros d'aigua, 50 euros de la llum, 50 euros de telèfon i la connexió a internet, més 200 euros per cap mínim mensuals per menjar, al final et quedes en res.

Salaris mitjans a Barcelona per grup professional (€ /any)


Taxa d'estalvi de les llars (% de la seva renda disponible)

Les llars estalvien cada cop menys. Això s'explica, en part, per l'increment del consum per la recuperació econòmica, però també per l'estancament dels salaris mentre augmenta el cost de la vida.

L'any 2016, segons les últimes dades disponibles, la taxa d'estalvi familiar a Espanya era del 6,1% de la renda disponible.

De fet, a Catalunya, al voltant del 32% de les llars reconeixen tenir dificultats o moltes dificultats per arribar a final de mes.

Puja el lloguer i també les factures

A nivell domèstic, l'any 2008 a l'estat espanyol una família pagava de mitjana 1.566 € en concepte de despeses energètiques, mentre que el 2018, pel mateix consum, n'estaria pagant 2.238, és a dir, més d'un 40% al mes. Són dades de l'informe de la Taula d'Entitats del Tercer Sector de Catalunya.

D'acord amb les dades de l'IPC, entre el 2007 i el 2017 les despeses relacionades amb el subministrament d'aigua i d'altres serveis de la vivenda s'han encarit un 32% a Catalunya i un 27% a Espanya. I el cost de l'electricitat, el gas i els carburants ha pujat un 36% a Catalunya i un 38% al conjunt de l'Estat.


Percentatge d'increment del preu del gas i l'electricitat respecte al salari brut anual


També s'encareix el transport urbà, fins a un 40%, des del 2008.

Cost targeta T-10, 1 zona (€)Icona decorativa amb grafiques de l'IPC

Tots aquests increments superen l'evolució de la inflació.
En el mateix període (2007-2017), l'IPC ha pujat un 21% a Catalunya i un 18% al conjunt de l'Estat.
Es pot consultar aquí.


Sobrecarregats

Tot plegat fa que cada cop les famílies hagin de destinar un percentatge més gran del seu salari a l'habitatge i les despeses que comporta.

De fet, el nombre de llars que estan sobrecarregades econòmicament, és a dir, que destinen a les despeses de la llar més del 40% de la seva renda disponible, és a Espanya superior que a la resta de països europeus.

El 43% dels que viuen de lloguer estan sobrecarregats a Espanya, enfront d'un 27% a la Unió Europea, un 23% a Alemanya i un 16,5% a França.

Un maldecap europeu

Londres. 69% del salari mensual dedicat a lloguer. Salari mitjà net: 2,692.53€. Preu d'un pis d’una habitació al centre: 1,858.54€ Dublin. 66% del salari mensual dedicat a lloguer. Salari mitjà net: 2,258.14€. Preu d'un pis d’una habitació al centre: 1,491.37€ Roma. 669% del salari mensual dedicat a lloguer. Salari mitjà net: 1,452.73€. Preu d'un pis d’una habitació al centre: 962.50€ Barcelona. 64% del salari mensual dedicat a lloguer. Salari mitjà net: 1,384€. Preu d'un pis d’una habitació al centre: 887€ Palma de Mallorca. 52% del salari mensual dedicat a lloguer. Salari mitjà net: 1,372.22€. Preu d'un pis d’una habitació al centre: 718.18€ Madrid. 50% del salari mensual dedicat a lloguer. Salari mitjà net: 1,616.60€. Preu d'un pis d’una habitació al centre: 810,75€ Sant Sebastià. 48% del salari mensual dedicat a lloguer. Salari mitjà net: 1,791.67€. Preu d'un pis d’una habitació al centre: 871.25€ Paris. 46% del salari mensual dedicat a lloguer. Salari mitjà net: 2,346,66€. Preu d'un pis d’una habitació al centre: 1,093.21€ València. 45% del salari mensual dedicat a lloguer. Salari mitjà net: 1,220.83€. Preu d'un pis d’una habitació al centre: 552.94€ Berlin. 37% del salari mensual dedicat a lloguer. Salari mitjà net: 2,061.32€. Preu d'un pis d’una habitació al centre: 777,56€

Organismes oficials com Eurostat calculen que les famílies que viuen de lloguer i que estan sobrecarregades són aquelles que destinen més d'un 40% dels ingressos mensuals a pagar la vivenda.

A Espanya, de mitjana, el 36% de les llars amb rendes baixes estan sobrecarregades. En la majoria de casos, aquestes estadístiques se centren en la mitjana de cada estat.

Per trobar dades actualitzades del cost de la vida a ciutats concretes, una manera és acudir a portals com numbeo.com, que es basa en aportacions d'usuaris i recull preus de tota mena de productes i serveis. També dona una estimació aproximada de preus de lloguer i de salaris mitjans.