Estudiants examinant-se. (Foto: Reuters)
Estudiants examinant-se. (Foto: Reuters)
Barcelona

Els estudiants de dret hauran de superar un examen per exercir d'advocats

A partir del 30 d'octubre els estudiants de dret que vulguin exercir d'advocats hauran de superar un examen i cursar un màster de continguts, majoritàriament, pràctics.

Actualitzat
Així ho estableix una llei del 2006 desenvolupada a través d'un reglament del Consell de Ministres i que entrarà en vigor passat l'estiu. S'estableix que els graduats de dret hauran de superar un període de formació especialitzada i un de pràctiques obligatòries incloses en un màster. Finalment, hauran d'aprovar un examen si volen col·legiar-se i exercir d'advocats. Es tractarà d'una prova única per a tot l'Estat i consistirà a aprovar un test i resoldre un cas pràctic. A tots els que ho superin se'ls donarà el títol d'advocat o procurador.

Fins ara Espanya era l'únic país de la Unió Europea que no tenia cap sistema d'accés a la professió d'advocat. Només era necessari acabar la carrera per poder col·legiar-se. Ara, l'objectiu és que abans de ser advocats, els estudiants rebin una formació teòrica i pràctica equilibrada que els apropi a la feina. Per això, el màster constarà de 60 crèdits i una formació pràctica de 30 crèdits, amb pràctiques externes a despatxos privats i institucions públiques o privades. La nota obtinguda, a més, comptarà un 20% a la nota final de l'examen. La formació anirà a càrrec de les universitats i col·legis professionals d'advocats o procuradors.

Des del Consell General de l'Advocacia Espanyola s'adverteix que el màster no ha de ser una ampliació dels conceptes apresos durant el grau de dret, sinó que ha de ser un complement de formació "eminentment pràctica".

Tot i això, la llei no afecta els llicenciats que ja estiguin col·legiats en el moment de l'entrada en vigor de la llei. I els que estan llicenciats però no col·legiats tindran dos anys per fer-ho.

El degà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB), Pedro Yúfera, ha recordat que fa més de cent anys que s'està reivindicant aquesta formació i que, de fet, ja s'havia detectat des dels col·legis d'advocats que era necessària una formació més pràctica per poder exercir la professió. Per aquest motiu, l'ICAB va posar en funcionament, fa 42 anys, la primera Escola de Pràctica Jurídica d'Espanya.
Anar al contingut