Assistencia a una ferida
Assistència a una ferida. (Creu Roja)
Barcelona

Els catalans suspenem en formació de primers auxilis

El RACC ha participat en un nou estudi EuroTest, que avalua el coneixement sobre primers auxilis que tenen els conductors europeus. I la conclusió és que Catalunya se situa a la cua d'Europa pel que fa a formació en primers auxilis.

RedaccióActualitzat
El RACC ha participat en un nou estudi EuroTest, que avalua el coneixement sobre primers auxilis que tenen els conductors europeus.

Els catalans suspenem clarament en formació de primers auxilis i a saber com actuar en cas d'accident de trànsit. Aquestes son les conclusions després d'analitzar les dades de l'estudi:

Sis de cada deu conductors catalans no ha rebut cap tipus de formació relacionada amb primers auxilis, quan tenir coneixements teòrics i pràctics d'aquest tipus pot ser decisiu durant la primera hora després d'un accident de trànsit.

Un de cada quatre conductors catalans no sap cap telèfon d'emergències per trucar-hi en cas d'accident de trànsit.

Només un 36% dels catalans es creuen mínimament capacitats per practicar una assistència bàsica d'urgència, però la gran majoria no actuaria correctament en cas d'accident.

Gairebé cap conductor català és capaç d'avaluar l'estat d'una víctima de trànsit, és a dir, si està conscient o respira, ni tampoc com ha d'actuar davant d'una hemorràgia important.

Catalunya se situa a la cua d'Europa pel que fa a formació en primers auxilis.

Quan es produeix un accident de trànsit es succeeixen tres fases temporals, que determinen de forma directa la mortalitat per accident de trànsit:

Fase 1: La defunció és immediata, i és gairebé impossible evitar-la. Aquesta fase representa el 10% del total de morts.

Fase 2: Anomenada l'hora d'or ("golden hour"), acostuma a passar durant la primera hora després de l'accident. El 75% de les defuncions es produeixen en aquesta fase.

Fase 3: La defunció succeeix dies o setmanes després de l'accident, i respon a complicacions del tractament inicial. Representa el 15% restant de la mortalitat per accident de trànsit.

Més de vuit de cada deu morts per accident de trànsit es produeixen, doncs, durant l'hora posterior, fonamentalment per l'obstrucció de vies aèries o a pèrdua del volum sanguini circulant. És precisament en aquest espai temporal quan es pot evitar el major nombre de defuncions amb una atenció sanitària inicial adequada, en temps i capacitació. Per aquest motiu, la Directiva de la CE 2000/56 recomana als estats membres assegurar que els ciutadans que optin a obtenir la llicència de conduir tinguin nocions mínimes sobre com actuar en cas de viure un accident de trànsit.

El director de la Fundació RACC, Miquel Nadal, acompanyat del president de la Creu Roja Catalunya, Josep Marquès, han explicat la importància decisiva del coneixement de primers auxilis per a una correcta atenció "in situ" d'un accidentat de trànsit, i alhora han reclamat que la formació en primers auxilis sigui obligatòria a l'Educació Secundària Obligatòria, tal com ja passa a diferents països europeus del nostre entorn.
Anar al contingut