Barcelona

El govern auditarà els ajuntaments i traspassarà els serveis municipals insostenibles als consells comarcals

La Generalitat ha enllestit l'avantprojecte de llei dels governs locals, que pretén reordenar les competències dels ajuntaments i els consells comarcals. TV3 ha tingut accés al text, que ara estudien municipis i comarques, i que es vol aprovar abans de l'estiu. En el text es concreten les condicions per segregar municipis i per constituir noves comarques, però no les competències de cada administració.

Televisió de CatalunyaActualitzat
La Generalitat ha enllestit l'avantprojecte de llei dels governs locals, que pretén reordenar les competències dels ajuntaments i els consells comarcals. TV3 ha tingut accés al text, que ara estudien municipis i comarques, i que es vol aprovar abans de l'estiu. En el text es concreten les condicions per segregar municipis i per constituir noves comarques, però no les competències de cada administració.

La Generalitat auditarà tots els serveis municipals

Una de les novetats és que la Generalitat avaluarà els serveis que presten els ajuntaments per decidir si els poden continuar prestant.

De les escoles bressol o les oficines de promoció econòmica fins a l'enllumenat públic, passant per la recollida d'escombraries. Tots els serveis que presten els ajuntaments hauran de complir amb l'estàndard de qualitat que s'estableixi i ser sostenibles econòmicament. La Generalitat els auditarà un cop cada quatre anys, just després de les eleccions. Si no es passa l'avaluació, el servei passarà a ser prestat pel consell comarcal corresponent. Serà un traspàs obligatori per als municipis de menys de 5.000 habitants, i pactat per als més grans.

Consells comarcals: més administratius i menys polítics
Amb aquesta proposta, els consells comarcals, qüestionats en molts moments, guanyen pes administratiu i perden el pes polític que tenien fins ara. Seran els grans centres prestadors de serveis comuns. Per exemple, els municipis de menys de 1.000 habitants, més de la meitat de tots els de Catalunya, deixaran de fer la recollida de residus, la neteja viària i el control d'aliments i begudes, ho farà el consell comarcal. I si una mancomunitat o consorci presta el mateix servei al mateix territori, haurà de desaparèixer en favor de l'ens comarcal.

Topall per als sous d'alcaldes i regidors

Pel que fa als sous dels càrrecs públics, l'avantprojecte dóna llibertat als ajuntaments, però la Generalitat fixarà cada any el màxim que podran cobrar alcaldes i regidors en funció de la població del municipi i del temps que hi dediquin.

Restriccions a crear nous ajuntaments i comarques
No es podran crear nous ajuntaments en poblacions de menys de 10.000 habitants, ni noves comarques en zones que tinguin menys de 15.000 habitants. I només s'aprovaran en el cas que siguin econòmicament sostenibles.
VÍDEOS RELACIONATS
DOCUMENTS RELACIONATS
Anar al contingut