El Govern aprova el Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona, que promou una mobilitat sostenible i segura

Barcelona (ACN).- El Govern ha aprovat el Pla director de mobilitat (pdM) de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB), que té com a objectius garantir l'accessibilitat i aconseguir una mobilitat sostenible i segura que contribueixi alhora a millorar la competitivitat del teixit econòmic del territori. Per assolir-ho, el Pla inclou un total de 75 mesures pressupostades en 52,26 milions d'euros. Segons la darrera enquesta de mobilitat realitzada per l'Autoritat del Transport Metropolità el 2012, en un dia feiner es produeixen 16,9 milions de desplaçaments diaris de persones majors de 16 anys a la regió metropolitana de Barcelona.
El Govern aprova el Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona, que promou una mobilitat sostenible i segura

El Govern aprova el Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona, que promou una mobilitat sostenible i segura

Barcelona (ACN).- El Govern ha aprovat el Pla director de mobilitat (pdM) de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB), que té com a objectius garantir l'accessibilitat i aconseguir una mobilitat sostenible i segura que contribueixi alhora a millorar la competitivitat del teixit econòmic del territori. Per assolir-ho, el Pla inclou un total de 75 mesures pressupostades en 52,26 milions d'euros. Segons la darrera enquesta de mobilitat realitzada per l'Autoritat del Transport Metropolità el 2012, en un dia feiner es produeixen 16,9 milions de desplaçaments diaris de persones majors de 16 anys a la regió metropolitana de Barcelona.