Madrid

El Congrés dels Diputats limita la jurisdicció universal

El govern central haurà de limitar l'aplicació del principi de jurisdicció universal als casos en què hi hagi víctimes espanyoles o els responsables del delicte es trobin a Espanya. Així ho ha decidit el Congrés dels Diputats, que ha aprovat aquesta instància amb només vuit vots en contra. En l'actualitat l'Audiència Nacional tramita 13 causes obertes sota el principi de la jurisdicció universal, que van des de la investigació de delictes de genocidi a Guatemala o el Tibet o de crims de guerra a Gaza, a les tortures a Guantánamo o, més recentment, els actes de pirateria en les costes de Somàlia.

Actualitzat
Algunes d'aquestes accions ja havien rebut les crítiques dels països afectats. La Xina va arribar a exigir al govern d'Espanya "mesures efectives" perquè l'Audiència no investigués el cas del Tibet. La resolució, presentada pel PP i esmenada pel PSOE després d'un pacte entre aquests dos partits, ha rebut 339 vots a favor, vuit en contra i una abstenció, i advoca per promoure amb urgència la reforma de l'article 23 de la llei orgànica del poder judicial (LOPJ), a fi de "limitar i clarificar" l'abast del principi de jurisdicció universal penal.

En el seu escrit inicial el PP defensava la reforma l'LOPJ perquè la justícia espanyola sigui competent "per conèixer fets comesos per espanyols o estrangers fos del territori nacional si es tipifiquen com a genocidi, terrorisme, pirateria, prostitució, tràfic il·legal de drogues, immigració clandestina o mutilació genital". L'esmena del PSOE suprimeix aquestes concrecions però insta igualment a canviar l'article 23 de l'LOPJ i planteja una redacció pràcticament idèntica a la dels populars en la resta de termes.

Així, es limitarà i clarificarà el principi de jurisdicció universal penal d'acord amb el principi de subsidiarietat i la jurisprudència del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem, el que implica que "haurà de quedar acreditat" que els presumptes responsables del delicte es troben a Espanya i que entre les víctimes hi ha persones de nacionalitat espanyola.

També són requisits que al país on s'hagin comès els fets, o en un tribunal internacional, no s'hagi iniciat una investigació i una persecució efectiva dels delictes. I si el país en qüestió o un tribunal internacional comença un altre procés sobre els mateixos fets denunciats, la jurisdicció espanyola haurà d'arxivar provisionalment la causa que hagi obert.
Anar al contingut