El coneixement del català a les comarques gironines baixa un 6% en els darrers cinc anys

Girona (ACN).- El coneixement del català a les comarques gironines ha baixat un 6% en els darrers cinc anys, segons recull la darrera Enquesta d'usos lingüístics a la població. Mentre que l'any 2003 un 87,8% dels enquestats sabia parlar català, l'últim estudi recull que aquest percentatge ha davallat fins al 81,7%. Aquesta disminució es deu en part a les onades migratòries, tot i que l'estudi també ressalta que l'arribada de nouvinguts ha estat molt més gran que no pas la davallada de gent que declara no saber parlar català. 'Malgrat que els percentatges de coneixement són una mica menors, en qualsevol cas no reflexen aquest enorme canvi demogràfic', ressalta el secretari de Política Lingüística, Bernat Joan.
El coneixement del català a les comarques gironines baixa un 6% en els darrers cinc anys

El coneixement del català a les comarques gironines baixa un 6% en els darrers cinc anys

Girona (ACN).- El coneixement del català a les comarques gironines ha baixat un 6% en els darrers cinc anys, segons recull la darrera Enquesta d'usos lingüístics a la població. Mentre que l'any 2003 un 87,8% dels enquestats sabia parlar català, l'últim estudi recull que aquest percentatge ha davallat fins al 81,7%. Aquesta disminució es deu en part a les onades migratòries, tot i que l'estudi també ressalta que l'arribada de nouvinguts ha estat molt més gran que no pas la davallada de gent que declara no saber parlar català. 'Malgrat que els percentatges de coneixement són una mica menors, en qualsevol cas no reflexen aquest enorme canvi demogràfic', ressalta el secretari de Política Lingüística, Bernat Joan.