El cànnabis ja té un hub per fer recerca sobre les seves aplicacions industrials
El cànem té moltes aplicacions en sectors industrials diversos (UPC)

El cànnabis ja té un "hub" per fer recerca sobre les seves aplicacions industrials

Cannabis Hub és una iniciativa conjunta de la Universitat Politècnica de Catalunya i l'empresa Valenveras i té com a objectiu aglutinar agents de tota la cadena de valor del sector del cànnabis, amb aplicacions en medicina, tèxtil, construcció i automoció

Xavier DuranActualitzat

El Cannabis Hub, el primer "hub" d'Europa dedicat a aquesta planta, ja està en marxa. El dia 25 de març es va presentar aquesta iniciativa conjunta de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l'empresa Valenveras, que té com a objectiu aglutinar agents de tota la cadena de valor del sector del cànnabis.

El cànem, de nom científic Cannabis sativa, s'ha cultivat des de fa més de 10.000 anys i ha tingut diversos usos. Se l'ha fet servir per obtenir fibra tèxtil, oli de les seves llavors i diverses substàncies aplicades en medicina o com a psicòtrops.

I això darrer és, probablement, el que sovint no dona bona imatge a aquest conreu. Però el cànem de què parlem és una planta totalment legal. Ha de contenir menys d'un 0,2% de tetrahidrocannabinol (THC), el seu principal component psicoactiu.

El cànnabis conté més de 500 compostos, molts sense activitat psicotròpica. Fins i tot n'hi ha un, el cannabidiol (CBD), que bloqueja l'efecte del THC en el sistema nerviós.

I juntament amb les seves aplicacions tradicionals, n'apareixen de noves en sectors com l'automoció i la construcció.


Suplir el cotó amb fibra de proximitat

Per tot això, el Cannabis Hub, del qual ja en formen part 18 empreses, centres de recerca i associacions, expressa aquest objectiu a la seva web:

"Crear una comunitat sòlida amb empreses, organitzacions i institucions i treballar tots junts per desenvolupar un ecosistema sostenible i socialment compromès al voltant del cànnabis."

La UPC ja va organitzar el setembre passat la I Jornada de Cànnabis de Catalunya, per oferir una visió global d'aquest conreu des dels punts de vista agrícola, legislatiu, de recerca i d'innovació.

L'altre promotor del "hub" és l'empresa Valenveras, associada a UPC Innovation Ecosystems i dedicada a la investigació i desenvolupament de conreus de plantes medicinals. A dia d'avui, està centrada en el cànnabis.

Els objectius del "hub" es poden veure en aquest vídeo en anglès:
 

 

El cànem ha tingut moltes aplicacions al llarg de la història, com ara per fer veles de vaixells. Entre les curiositats històriques, hi ha que la primera bandera americana estava feta a base de cànem i que el primer bitllet de dòlar era de cànem, perquè la planta també s'ha fet servir per fabricar paper.

Però el nombre d'aplicacions no només va creixent, sinó que en certs sectors es pot convertir en una alternativa molt interessant des del punt de vista econòmic i ecològic.

Joan Simó Cruanyes, responsable de l'àmbit AgroTech de la UPC, destaca la possibilitat d'utilitzat-lo en comptes del cotó:

"El cotó ve de fora, el seu conreu necessita molta aigua i pesticides. El cànem es pot produir aquí, creix en pocs mesos, necessita poca aigua i s'adapta perfectament a les condicions del sòl i el clima de Catalunya."

A més, si es cultiva aquí s'elimina la dependència exterior del cotó, es redueixen els costos de transport i es fomenta l'economia local. Amb el progressiu abandonament rural i els problemes de l'agricultura, el cànem podria ser una solució per donar una nova empenta al sector.

Simó explica que fins ara per utilitzar cànem en comptes de cotó calia unes màquines diferents, però s'ha investigat i s'ha vist que es podrien utilitzar les mateixes. Això facilitaria la substitució d'una fibra per una altra.
 

Un dels camps experimentals de cànnabis (UPC)


Automoció i construcció

Però el tèxtil no és l'únic sector que es pot beneficiar del cànem. A part de la medicina, on moltes substàncies produïdes per la planta poden tenir aplicacions, es pot fer servir per obtenir paper. Aquest producte s'obté de la cel·lulosa i el cànem en té un contingut més elevat que algunes espècies d'arbres.

També s'utilitza en construcció, on té molt de camp per córrer. S'ha vist que pot ser un substitut de la fusta, cada vegada més utilitzada per raons ambientals. La fibra de cànem es fa servir per a parquet, portes i altres elements. Però Simó explica que encara hi ha més possibilitats:

"Es pot fer servir la fusta per a tota la construcció d'un habitatge, com amb la fusta procedent d'arbres. Amb la diferència que un bosc triga anys a créixer i el cànnabis en té prou amb 100 dies."

També es pot utilitzar per fer blocs, com si fossin totxos, per fer cases, entre altres coses perquè és bon aïllant.

Un altre sector és l'automoció. Es pot fer servir en portes i recobriments en comptes de la fibra de vidre. En aquest cas, el preu és més elevat, però també permet als constructors complir amb el percentatge mínim establert de materials reciclables.

Biomaterials per a altres aplicacions, així com cosmètics, pinsos i aliments per a les persones són altres usos possibles del cànem.
 

La recerca intenta millorar el conreu i característiques del cànnabis (Valenveras)


Canviar la legislació

Tot això xoca amb l'estigma de la planta. Tot i que, com hem dit, el cànem per a aquests usos té un contingut molt baix en THC, el desconeixement i la desconfiança no donen bona imatge al sector. Agricultors que el conreen es poden trobar amb problemes perquè es confon el cànem amb la marihuana, que és el que es cultiva perquè tingui fins a un 20% de THC.

Com s'explica a la web de l'Associació Europea de Cànem Industrial, en el catàleg de la UE hi ha registrades 75 varietats de cànnabis i totes respecten el límit legal d'un màxim de 0,2% de THC.

Tot i així, hi ha certes diferències o manca de claredat en algunes legislacions. Així, fins fa un any el CBD es considerava droga. La Unió Europea ho va eliminar, però Espanya encara no ha modificat la llei.

Per a Simó, seria una gran notícia que s'aclarís la legislació i el conreu del cànem es pogués estendre, com ja passa a França i a alguns països sud-americans:

"Té un gran impacte socioeconòmic i un dels objectius principals del 'hub' és aconseguir que es modifiqui la llei".

Aquest és el principal problema, "perquè molts projectes han acabat en res per culpa d'això", conclou Simó.
 

 

ARXIVAT A:
Recerca científicaAgriculturaTecnologia
Anar al contingut