Barcelona

Creixen les desigualtats econòmiques entre els barris de Barcelona

Una família de Sarrià-Sant Gervasi té una renda 7 vegades més alta que una de Nou Barris, segons l'Informe de la Renda Familiar Disponible de 2014

RedaccióActualitzat

Augmenten les desigualtats econòmiques a Barcelona: una família de Sarrià-Sant Gervasi té una renda 7 vegades més alta que una de Nou Barris.

Així ho indica l'Informe de la Renda Familiar Disponible de 2014, que es presentarà a la Comissió d'Economia i Hisenda dimarts que ve. Segons l'informe, hi ha una lleugera millora general, però les diferències s'accentuen.

Pedralbes avança de nou i arriba a un índex de 251,7, mentre que Trinitat Nova torna a retrocedir i cau fins a 34,7. Són xifres respecte a la mitjana de la ciutat, que és de 19.335 euros, que correspon a 100.

A més, la concentració de barris amb renda baixa és molt acusada: vuit dels deu barris de menys renda de la ciutat pertanyen a Nou Barris.

La distribució de la renda per districtes és molt semblant a la d'anys anteriors. En posicions intermèdies, hi ha les Corts, l'Eixample i Gràcia, per sobre de la mitjana. Sant Martí, Ciutat Vella, Horta-Guinardó, Sants-Montjuïc i Sant Andreu per sota, tots ells amb valors entre el 73 i el 80% de la mitjana i amb poc més de la meitat de la població de la ciutat.

 

El primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, creu que la culpa que Barcelona s'estigui convertint en una ciutat desigual és de les gestions de governs anteriors. "Sempre hem dit que aquest és un dels principals perills als quals hem de fer front i les xifres demostren que tenim raó. Mentre la renda familiar disponible mitjana augmenta lleugerament a la ciutat, també les desigualtats en la distribució d'aquesta renda augmenten", ha dit.

La Renda Familiar és el conjunt d'ingressos de què disposen els habitants d'un territori per destinar-los a consum o estalvi. L'indicador de Renda Familiar Disponible per càpita de Barcelona és un indicador teòric que es construeix a partir de diverses variables (atur, nivell d'estudis, evolució i potència del parc de turismes i preus al mercat immobiliari) que s'actualitzen periòdicament. Permet saber la posició relativa de cadascun dels barris en relació amb la mitjana de la ciutat, fixada en un valor igual a cent.

La diferència de renda no és una dada irrellevant i comporta conseqüències greus: les persones que viuen als barris més rics tenen una esperança de vida més alta que les persones que viuen als barris més pobres. La diferència pot arribar a ser de 8 anys.

En aquestes dades de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, s'hi pot veure la diferència en l'esperança de vida respecte al total, en homes i dones, per districtes, el 2007 i el 2013:

ÀUDIOS RELACIONATS
Anar al contingut