Primer pla del cartell d'una mesa electoral, amb una persona dipositant el seu vot al darrere
Imatge d'arxiu de les meses electorals de l'espai de la Tarraco Arena Plaça de Tarragona (ACN/Ariadna Escoda)

Sortejos de les meses del 12M: què pots al·legar si t'ha tocat i fins quan

Aquest dissabte acaba el termini per notificar als ciutadans si han estat designats a una mesa electoral per a les eleccions al Parlament del 12 de maig

Laura Bernis Prat / Arola Cumeras i BantulàActualitzat

Les places per ocupar les meses electorals ja estan assignades. Els sortejos per a les eleccions al Parlament del 12 de maig van acabar dimecres 17 d'abril i el 20 d'abril van arribar totes les comunicacions a les persones seleccionades, tal com marca la llei electoral, la LOREG.

A partir del 2 de maig l'Oficina del Cens Electoral ha de difondre per internet la relació definitiva de seccions, meses i locals electorals. I també s'ha d'exposar al públic als ajuntaments respectius.

En total, es constituiran 8.000 meses amb la participació de gairebé 75.000 persones

Els sortejos es van fer als ajuntaments. Per a cada mesa electoral es designen un president i dos vocals, i dos suplents per a cadascun. 

A Barcelona el sorteig es va fer el dissabte 13 d'abril i el resultat es pot consultar telemàticament fent una consulta a l'Espai Personal, a la Seu Electrònica, presencialment a qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana o trucant al 010. 

Els requisits per als presidents i vocals són saber llegir i escriure, i tenir menys de 70 anys. A partir dels 65 anys es pot presentar una renúncia en el termini de set dies. El president ha de tenir el títol de batxillerat, FP de segon grau o, subsidiàriament, el graduat escolar o equivalent.
 

Terminis per fer al·legacions

Qui no pugui ser a la mesa té set dies per al·legar davant de la Junta Electoral de Zona (JEZ) una "causa justificada i documentada" que li impedeixi acceptar el càrrec.

Per tant, el període d'al·legacions va del 14 al 27 d'abril. Enguany només es poden presentar de forma presencial i serà la JEZ la que valorarà si accepta o no l'excusa. Té cinc dies per resoldre els recursos.

Si sorgeix un impediment posterior, s'ha de comunicar a la Junta de Zona "aportant les justificacions pertinents" almenys 72 hores abans de la constitució de les meses. 


Quines causes personals s'accepten de forma automàtica?

Les al·legacions estan regulades per llei. La normativa estableix diversos motius personals que són vàlids per si mateixos per estalviar-se ser en una mesa electoral. Són:

► Tenir més de 65 anys i menys de 70 --els més grans ja no entren al sorteig.

► Tenir una discapacitat.

► Ser pensionista d'incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa.

► Estar en situació d'incapacitat temporal per treballar --acreditada amb una baixa mèdica.

► També n'estan exemptes les dones embarassades de més de sis mesos de gestació o amb el permís de maternitat.

► Persones que són a la presó o en un hospital psiquiàtric.

► Haver format part d'una mesa electoral amb anterioritat com a mínim en tres ocasions, els últims 10 anys

► Ser víctima d'un delicte en què una resolució judicial imposi una ordre d'allunyament a l'acusat o investigat, que aparegui al mateix cens de la mesa assignada. 
 

Quins motius personals valorarà la junta electoral?

Hi ha altres motius personals que, segons la llei, correspon valorar a les juntes electorals. Són aquests, que en tots els casos s'hauran d'acreditar convenientment:

► Lesió, malaltia o malaltia física o psíquica que, encara que no impliqui una declaració d'incapacitat laboral, impedeixi exercir les funcions, o converteixi en particularment difícil o penós l'exercici d'aquestes funcions.

► Ser pensionista d'incapacitat permanent total per a una determinada professió, sempre que els factors determinants de la incapacitat també impedeixin el desenvolupament de les funcions de membre de la mesa electoral.

► Situació de risc durant l'embaràs, sempre que els factors de risc impedeixin el desenvolupament de les funcions.

► Previsió d'intervenció quirúrgica o de proves clíniques rellevants el dia de la votació, els dies immediatament anteriors, o l'endemà, sempre que siguin inajornables, bé per les conseqüències que pugui comportar per a la salut de l'interessat o pels perjudicis que pogués ocasionar a l'organització dels serveis sanitaris. 

► Pertinença a confessions o comunitats religioses en què l'ideari o el règim de clausura siguin contraris o incompatibles amb la participació en una mesa electoral.

► Canvi de la residència habitual a una altra comunitat autònoma quan, a més d'aquesta circumstància, es justifiqui la dificultat de poder formar part d'una mesa electoral.


Quines causes familiars s'accepten per si soles?

També hi ha tres supòsits de caràcter familiar que s'accepten sense discussió:

► Ser mare, durant la lactància.

► La cura directa i contínua, per raons de guarda legal, de menors de 12 anys o de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.

► La cura directa i continuada d'un familiar de fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que per raons d'edat, accident o malaltia, no es pugui valer per si mateix

I quines causes familiars valorarà la junta electoral?

També hi ha altres motius que es poden al·legar i que valorarà en cada cas la junta electoral. Són aquests:

► La concurrència el dia de l'elecció d'esdeveniments familiars d'especial rellevància, que resultin inajornables o en què l'ajornament provoqui perjudicis econòmics importants, sempre que l'interessat sigui el protagonista o hi guardi una relació de parentiu fins al segon grau de consanguinitat.

► La condició de mare o pare de menors de 14 anys, quan s'acrediti que l'altre progenitor no es pot ocupar del menor durant la jornada electoral, i l'interessat no té ascendents o altres fills grans que ho puguin fer.

Imatge d'arxiu del recompte d'unes eleccions a Igualada (3Cat)

Quines causes professionals es poden al·legar?

En la carpeta de motius professionals, la llei contempla quatre causes que poden estalviar-te ser president, vocal o suplent d'una mesa electoral. Són aquestes:

► El dia de les eleccions has de prestar els teus serveis a les juntes electorals, als jutjats i a les administracions públiques que tinguin encomanades funcions electorals.

► El mateix dia has de prestar serveis essencials de la comunitat d'importància vital, com ara els de caràcter mèdic, sanitari, de protecció civil, bombers, etcètera. 

► Ets director de mitjans de comunicació d'informació general o cap dels serveis informatius que hagin de cobrir la jornada electoral.

► Com a professional, has de participar en esdeveniments públics que se celebren el dia de la votació, sempre que estiguessin previstos amb anterioritat a la convocatòria electoral, i quan l'interessat no pugui ser substituït. 
 

Què passa si no em presento a la mesa?

Si et toca ser en una mesa electoral el 12M i no t'hi presentes, t'exposes a una pena de presó d'entre tres mesos i un any o a una multa de 6 a 24 mesos. Així ho estableix l'article 143 de la LOREG. 


Quant es cobra per formar part de la mesa?

Les persones que actuïn com a membres de les meses reben una indemnització de 70 euros. Els presidents o presidentes cobren 10 euros addicionals per entregar la documentació al jutjat de primera instància o de pau i, en municipis de més de 500 meses, l'increment és de 25 euros. 

Els suplents no cobren si finalment no han de cobrir cap absència. Els membres de les meses també tenen dret a un permís retribuït si el dia de les eleccions és laborable i a una reducció de 5 hores de la jornada de l'endemà si es treballa per compte d'altres o s'és funcionari.

 

 

ARXIVAT A:
Parlament de CatalunyaEleccions Parlament Catalunya 2024
Anar al contingut