Catalunya participa en un projecte europeu per millorar la resposta a les emergències provocades pel canvi climàtic

ACN Barcelona - Catalunya ha estat seleccionada per acollir una de les quatre zones de proves a Europa per estudiar, a través de Protecció Civil, l'aplicació d'eines que millorin la gestió d'emergències meteorològiques com inundacions, onades de calor o riscos d'incendi forestal i augmentar la resiliència davant del canvi climàtic. El projecte compta amb un pressupost de 25 MEUR i la participació de 13 països. En concret, al territori català la iniciativa disposarà de 2,5 MEUR i s'impulsarà en col·laboració amb la UPC, la UOC, l'empresa Hyds, els ajuntaments de Terrassa i Blanes i el suport de l'agència ACCIÓ. Té una durada prevista de 5 anys i s'ha iniciat formalment aquesta setmana amb la primera reunió de socis a la ciutat portuguesa de Coïmbra.

 

La iniciativa s'ha anomenat RESIST i s'emmarca en la missió 'Adaptació al Canvi Climàtic' del programa Horizon Europe de la UE. Preveu implementar quatre grans zones de proves a Europa ubicades a Catalunya, Finlàndia, Dinamarca i Portugal.

L'aplicació a Catalunya rebrà 2,5 milions d'euros que s'utilitzaran per estudiar com detectar els efectes dels riscos meteorològics, especialment inundacions, amb més anticipació. Es posarà l'accent en l'àmbit municipal amb les necessàries adaptacions a les diferents realitats territorials tenint en compte les característiques de cada municipi. A banda, s'analitzaran específicament les activitats més vulnerables, com poden ser les turístiques i, en concret, els càmpings. Així, a través de l'anàlisi en temps real de l'impacte de fenòmens de risc, es desenvoluparan noves mesures regionals, instruments polítics i solucions tecnològiques.

Aquestes solucions han de permetre incrementar els nivells d'inversions ecològiques, reduir les pèrdues econòmiques per perills naturals com les inundacions i minimitzar la bretxa de protecció climàtica. A més, servirà per fer partícips els ciutadans de cara a construir més resiliència davant d'aquestes disrupcions ambientals i potenciar les capacitats dels municipis per fer front a aquests fenòmens provocats pel canvi climàtic.

Les conclusions que es derivin del demostrador ubicat a Catalunya es compartiran amb la regió italiana de Puglia i la portuguesa de Baixo Alentejo, especialment les problemàtiques per inundacions, onades de calor i incendis forestals.

Un pas més per millorar la gestió d'emergències

El projecte europeu RESIST dona continuïtat a les millores assolides mitjançant el projecte europeu ANYWHERE i vol traslladar als municipis i les activitats vulnerables les capacitats assolides en aquesta iniciativa. Aquest projecte, coordinat pel CRAHI de la UPC, va permetre a l'empresa Hyds desenvolupar una eina - ja operativa i utilitzada per la Direcció General de Protecció Civil- que ha millorat substancialment la gestió de les emergències per riscos meteorològics en el context de canvi climàtic i especialment per a inundacions. L'instrument és capaç de detectar en temps real els fenòmens extrems d'inundació amb una anticipació de 2 hores abans del seu impacte.

La presència del CRAHI de la UPC i l'empresa Hyds al projecte RESIST permetrà aquesta adaptació al món municipal, conjuntament amb els ajuntaments de Terrassa i Blanes.

Anar al contingut