Barcelona farà una prova pilot per reduir un 30% l'impacte de les tempestes a l'aigua de les platges

ACN Barcelona.-Barcelona acollirà, en el marc del projecte LIFE iBATHWATER, una prova pilot a escala real d'un nou sistema de gestió integrat de la xarxa de clavegueram urbana, que inclourà un sistema de solucions destinat a controlar i reduir l'impacte dels vessaments d'aigües residuals no tractades quan plou. Segons explica l'Ajuntament de Barcelona a través d'un comunicat, els principals resultats previstos contemplen reduir un 30% l'impacte dels abocaments per millorar així la qualitat de les aigües de bany durant i després dels episodis de pluja. La prova, que començarà al setembre, estarà encapçalat pel centre tecnològic Eurecat (membre de Tecnio) i comptarà amb la participació de l'Ajuntament de Barcelona, ADASA Sistemas, Barcelona Cicle de l'Aigua i el Centre de Recerca de l'Aigua de Berlin.

Segons Xavier Martinez, responsable de Tecnologia de l'Aigua d'Eurecat, el projecte tindrà "un impacte directe en la qualitat de les platges i ajudarà a millorar el més del 10% d'aigües de bany que no es consideren excel¿lents", a més de contribuir "a mantenir la qualitat i a millorar la gestió de les platges en temps de pluja". "Les platges són un actiu molt important a ciutats com Barcelona i tenen una repercussió directa a l'economia local i a la indústria turística", de manera que "la gestió integral i in-situ del sistema de clavegueram urbà tindrà un impacte directe" en la seva qualitat, apunta Laia Cases, coordinadora del projecte.Els sistemes de clavegueram poden ser unitaris, és a dir, transporten aigua residual i aigua d'escolament en un sol sistema de canonada; o poden ser separatius, on per una banda hi ha un sistema de canonades que transporten l'aigua residual, i per l'altra, un sistema de canonades diferent que transporta l'aigua d'escolament. Les unitàries dels nuclis urbans transporten aigües residuals domèstiques i industrials i d'escolament superficial a les plantes de tractament d'aigua abans de ser abocades als medis receptors, com poden ser les aigües costaneres o els rius. Durant els episodis de pluges intenses o prolongats, el volum transportat pot superar la capacitat del sistema i es poden desbordar. Com a conseqüència, la contaminació de l'aigua produeix un impacte negatiu a les zones de bany situades prop de les ciutats i pot suposar un risc per a la salut humana.Per evitar-ho, el projecte iBATHWATER, finançat pel programa LIFE de la Unió Europea, se centrarà en demostrar l'eficiència de la gestió integral in-situ en escenaris grans i reals, mitjançant una plataforma oberta capaç de combinar informació operativa i de gestió amb mesures de la qualitat microbiològica in-situ, models hidràulics de mobilització de la contaminació abocada als medis receptors i eines d'anàlisi del risc per a la salut humana amb l'objectiu final de reduir l'impacte dels vessaments d'aigües residuals no tractades quan plou. Amb aquesta finalitat, es comprovarà si la xarxa de clavegueram de Barcelona es pot gestionar de manera més eficient, per reduir l'impacte dels vessaments d'aigües residuals al medi natural i millorar la qualitat de les aigües de bany durant els períodes de contaminació de curt termini.El pressupost del projecte que es durà a terme simultàniament a Berlin per tal de millorar la qualitat dels rius de la ciutat és de 2.274.164 euros, dels quals el 60% corresponen a finançament de la UE i s'executarà entre l'1 de setembre fins al 31 de desembre de 2021.

Anar al contingut