Madrid

Aprovada la moratòria de 2 anys en els desnonaments a famílies que ingressin menys de 19.200 euros

El Consell de Ministres aprova el decret llei per modificar la regulació dels desnonaments. La moratòria és de dos anys. Per beneficiar-se'n cal complir amb el requisit de tenir uns ingressos familiars inferiors als 19.200 euros i viure unes determinades situacions sociofamiliars. El decret llei aprovat aquest dijous preveu la creació d'"un fons social d'habitatges" per llogar-les a persones que han estat desnonades.

Actualitzat
El Consell de Ministres ha aprovat el decret llei per modificar la regulació dels desnonaments. Després de tres dies de reunions entre PP i PSOE, l'acord no ha estat possible, i, finalment, s'eleva el límit de renda per evitar ser desnonat. A partir d'ara podran salvar-se de ser desnonades les famílies que ingressin, en conjunt, menys de 19.200 euros.

El llindar de la població vulnerable que s'ha de protegir, és la que té uns ingressos conjunts inferiors a aquests 19.200 euros que surten de multiplicar per 3 l'anomenat IPREM, que és l'indicador públic de renda que serveix com a referència per als ajuts socials que dóna l'estat.

La moratòria en els desnonaments que compleixin els requisits que fixa el nou decret llei serà de dos anys.

El ministre d'Economia, Luís de Guindos ha explicat que les famílies que podran acollir-se a aquesta moratòria són les que, a banda de tenir uns ingressos inferiors als que marca el decret, uns 19.200 euros, estiguin en una de les següents situacions: ser família nombrosa, ser família monoparental amb dos fills al seu càrrec, tenir un fill de menys de tres anys, estar en situació de dependència o malaltia greu que impedeixi treballar, trobar-se a l'atur sense prestació, o ser una víctima de la violència de gènere.

Per altra banda, també podran beneficiar-se de la moratòria aquelles famílies que hagin patit una alteració significativa de les seves circumstàncies econòmiques, aquelles que paguin una quota de la hipoteca superior al 50% dels ingressos de la unitat familiar i, en qualsevol cas, que la vivenda objecte del procés de desnonament sigui l'única que posseeixi la família en qüestió.

El decret llei aprovat aquest dijous preveu la creació d'"un fons social d'habitatges" per llogar-les a persones que han estat desnonades. Aquest fons es nodrirà dels immobles que estiguin en mans de la banca com a conseqüència d'adjudicacions per impagaments. La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha assegurat que aquests lloguers tindran "preus baixos".

Per resoldre dubtes:
En previsió que aquestes mesures generin dubtes, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha habilitat dos números  de telèfon per poder fer la consulta. Són aquests: 93 114 60 11 i 93 114 54 53VÍDEOS RELACIONATS
Anar al contingut