Així cau l'ús del català entre els joves: només 1 de cada 4 el fa servir habitualment

Les dades de l'Enquesta a la Joventut de Catalunya mostren com el català ha perdut força entre els joves a favor del castellà, mentre que els rols de gènere continuen gairebé intactes a les tasques de la llar

Anna Bonet MartínezActualitzat

El català no aconsegueix retenir prou els parlants joves. En els darrers 15 anys, l'ús del català entre la població de 15 a 34 anys ha caigut 18 punts, segons l'última edició de l'Enquesta a la Joventut de Catalunya, feta pel departament de Drets Socials a 3.665 persones de gener a juliol del 2022.

Si el 2007 el català era la llengua principal d'un 43% dels joves, ara ho és només del 25%. En canvi, augmenta l'ús del castellà; que fa 15 anys era la llengua més parlada pel 39% dels nois i noies i ara ho és per prop del 45%.

Un gràfic amb l'evolució de l'ús del català i el castellà entre joves, que ha caigut entre el 2007 i el 2022
L'ús del català entre la població de 15 a 34 anys ha caigut 18 punts des del 2007(3cat)

Segons els autors de l'informe, aquestes dades s'expliquen per diversos motius. D'una banda, el fet que aquests anys s'han reduït de forma constant i progressiva els catalanoparlants inicials, és a dir, els que han crescut parlant català a casa.

Mentre que el 2007 eren prop d'un 43%, el 2022 representen menys d'un terç dels joves, un 32%. Per contra, la proporció de castellanoparlants inicials han crescut lleugerament i són gairebé la meitat, més d'un 48%.

També hi té a veure el fet que, amb l'arribada de població nascuda a l'estranger, també augmenten els que parlen altres llengües o combinacions, que passen de prop del 2% al 14%.

 

Més catalanoparlants que socialitzen en castellà

Un altre origen d'aquesta caiguda és que cada vegada hi ha més joves que, tot i parlar català a casa, socialitzen en castellà. Actualment, un 14% converteixen el castellà en la seva llengua d'ús habitual tot i no ser la seva llengua materna.

En canvi, l'efecte contrari només es produeix en menys d'un 10% dels joves.

Independentment de la llengua materna, el més habitual és que els joves parlin amb els amics sobretot en castellà. Ho fan prop de la meitat dels nois i noies, un 48%, mentre que els que ho fan més en català que en castellà són el 24,5%.

Estudiants a la universitat preparats per fer l'examen de la Selectivitat
La feina, l'institut i la universitat són els únics àmbits on el català predomina respecte al castellà (ACN/Laura Fíguls)

El català només predomina a l'institut, la universitat i la feina

En l'àmbit de la parella, el més habitual és parlar més en castellà que en català. Gairebé un 60% dels joves prioritzen aquesta llengua, mentre que els qui parlen més en català són menys d'un terç, el 27,5%.

En el cas de la llengua més emprada amb els fills, la tendència és la mateixa; un 46% els parlen sobretot en castellà. En aquest sentit, els autors de l'estudi apunten que "és significatiu, en perspectiva de futur, el fet de trobar menys ús del català amb els fills que amb la parella"

L'únic àmbit en què la suma de joves que parlen "només català" i "més català que castellà" supera la suma de "només castellà" i "més castellà que català" és a la feina, l'institut i la universitat. En aquests entorns, els que prioritzen el català són un 35,5%, enfront del 32,3% d'ús predominant del castellà.


Combinar llengües és l'opció majoritària

Tant en l'àmbit educatiu i laboral, com amb les amistats i les persones desconegudes, el més habitual és combinar llengües.

Ho fan un 56,5% en el cas dels amics, un 69% a la feina, l'institut o la universitat, i un 62% quan parlen amb persones desconegudes. Un fet que s'explica, segons els autors de l'enquesta, perquè les converses es fan amb diferents interlocutors.

Continuen les desigualtats de gènere en les tasques de la llar

L'enquesta també pregunta sobre les tasques de la llar a les joves emancipades en parella. Les dades reflecteixen que els rols de gènere, lluny de canviar, es mantenen.

Així, doncs, un 28% de dones són les qui "sempre o gairebé sempre" cuinen, mentre que els homes que s'encarreguen habitualment d'aquesta tasca no arriben al 16%, una proporció que s'ha mantingut en els últims 15 anys.

La neteja de la llar també correspon sobretot a les dones. Una de cada quatre fan habitualment aquesta tasca, enfront del 4,3% dels homes.

Pel que fa a rentar la roba, més d'un terç -un 36%- de les dones se n'encarreguen sempre o gairebé sempre. Aquest només és el cas d'un 9% dels homes.

Per contra, ells s'ocupen més de les gestions familiars -un 26% respecte i de les reparacions- en un 51% dels casos-.

 

Ansietat i angoixa, molt freqüent entre els joves

L'enquesta també pregunta sobre l'estat d'ànim dels joves, que millora respecte a la pandèmia. Amb tot, destaca que una proporció molt alta de joves, el 84% de persones de 15 a 34 anys, diu que ha tingut ansietat o angoixa durant les darreres setmanes.

Hi ha més dones que s'han sentit així, una de cada nou, i és un sentiment que creix amb l'edat. Augmenta també aquesta probabilitat el fet de viure en una ciutat densament poblada i en una llar d'ingressos baixos.

Els estudis, la feina i la manca de temps es troben entre els motius més destacats. La relació amb la parella i amb la família, si bé s'apunten com a motius d'angoixa i ansietat, ho són en menor grau.

La pandèmia ha visibilitzat els problemes de salut mental entre els joves
El 84% dels joves de 15 a 34 anys asseguren haver tingut ansietat o angoixa durant les darreres setmanes (Unsplash/Anthony Tran)

Més de 2 hores al dia a les xarxes socials

Més de la meitat dels joves de 15 a 19 anys s'estan més de 2 hores al dia a les xarxes socials, especialment, les dones. En el cas dels nois, ho fa el 46% i, de les noies, més del 60%. Una de cada quatre noies d'aquesta franja d'edat hi dedica més de 4 hores al dia.

Entre els joves que estan més de quatre hores davant de la pantalla, destaquen els que dediquen més de quatre hores a les xarxes socials -que són prop d'un 13%- i als videojocs -un 12%-.

ARXIVAT A:
Xarxes socials Català Salut Mental
VÍDEOS RELACIONATS
Anar al contingut