Barcelona

Afectats pel projecte del Carmel s'oposen a la reforma pel perill de massificació

Alguns dels veïns afectats per la modificació del Pla General Metropolità del barri del Carmel i entorns s'oposen a aquest projecte perquè diuen que hi portarà la massificació. La modificació es va aporvar inicialment al juliol després de moltes discussions per la falta de consens polític. Amb la reforma s'invertiran 85 milions d'euros per fer zones verdes, equipaments, escales mecàniques i habitatges nous. Les actuacions principals es concentren en catorze sectors i afecten zones veïnals com la de Dante-Llobregós, on es triplica l'edificabilitat prevista.

Actualitzat
Uns dels afectats pel projecte són els propietaris de la masia de Ca l'Eudald. Fa temps que la finca està afectada per l'antiga planificació urbanística, que preveia enderrocar-la per fer-hi una zona verda. A la nova proposta per al Carmel i entorns l'edifici es conservarà per posar-hi un equipament públic, però la família que hi viu des de 1854 haurà de marxar. Maria Rovira, la propietària, afirma que "per aquesta casa ja hi hauran passat set generacions" i considera que "no hi ha dret el que ens estan fent".

En una zona de més de 2 hectàrees, entre els carrers Dante i Llobregós, el pla de millora del Carmel i entorns permetria construir 230 habitatges. Representants de l'Ajuntament de Barcelona asseguren que el pla vol crear espais públics i equipaments a les parts més denses i reallotjar veïns en zones pròximes. La regidora del districte d'Horta-Guinardó, Elsa Blasco, remarca que "es fa una proposta molt clara d'esponjament i aquesta és l'única zona on proposem més edificabilitat, perquè l'orografia ho permet" de manera que es puguin reallotjar els veïns.
Anar al contingut